sourze.se

Jag känner

Orden är mig övermäktiga, omöjliga att ens tänka

Kommentarer