sourze.se
Foto: Ulrike Groesel

Äldreomsorgen – tappad ideologi eller krass ekonomi?

Media granskar ibland brister i äldrevården. Allmänheten upprörs. Men var hörs därefter de kritiska rösterna från politikerna?

Kommentarer

Nya vårdformer inom äldrevården?

Det är bra att vi har specialiserad äldrevård, men det får inte gå ut över individers behov och önskemål.

Kommentarer