sourze.se

Äldreomsorgen – tappad ideologi eller krass ekonomi?

Media granskar ibland brister i äldrevården. Allmänheten upprörs. Men var hörs därefter de kritiska rösterna från politikerna?

Äldrevården ska utreda, registrera och rapportera vidare misstänkta vårdskador, missförhållanden eller avvikelser till ett kvalitetssystem eller till Socialstyrelsen. Men TV 4:s granskning visade att missförhållanden, som sjukhus påpekat inte registrerats korrekt. Frågan är varför.

TV 4:s lokala redaktioner har granskat 30 fall av misstänkta missförhållanden och fel inom äldrevården som sjukhus runt om i landet uppmärksammat när äldre kommit in till sjukhus. Därifrån har man sedan meddelat sina klagomål till äldreboendet eller hemtjänsten. I 21 av 30 granskade fall har det inte registrerats korrekt av vårdgivarna.

Sjukhusen har konstaterat att de äldre ibland är smutsiga och luktar illa, är undernärda eller har långa naglar vid ankomsten. En diabetiker hade fått vanlig sondmat istället för diabetesanpassad. Av TV-inslaget, där även dokument visades upp, framgick bl.a. att när en äldre kvinna från södra Stockholm kom in på sjukhus i början av förra året upptäcktes att sonden som hon fick mat genom var svart och delvis igenslammad. På sjukhuset misstänkte man allvarliga brister i skötseln.

Sjukhuset skickade brev, i det här fallet till Carema, och uppmärksammade dem på den smutsiga och geggiga sonden. Sen skulle Carema, enligt avtal, rapportera händelsen till Stockholms stads kvalitetssystem. Men under januari och februari 2012 hade Carema inte rapporterat in några avvikelser, enligt TV 4. Och så verkar det ha gått till på fler platser i landet. Inom såväl kommunal som privat regi.

Det är beklagligt om vi inte följt de direktiven från stadsdelen, sa en ansvarig på Carema.

Socialstyrelsen har nyligen skrivit en rapport: ”Tillsynsrapport 2013 om kvalitén i vård- och omsorg.” Socialstyrelsen ser brister på flera plan. Bl.a. att ansvariga inte dokumenterar och rapporterar rättssäkert.

Forskare såväl som representanter från Socialstyrelsen ansåg i TV 4-inslaget att det brustit i den vidare handläggningen av de avvikelser som man identifierat på sjukhus. De borde ha förts in i avvikelsesystemet på äldreboendet eller i hemtjänsten. En forskare i patientsäkerhet misstänkte att en av orsakerna till underrapporteringen inom äldrevården kan vara att verksamheten vill mörka. Man vill inte få negativ publicitet.

TV 4 tog också upp hemtjänsten. När fallolyckor eller andra incidenter inträffar ska hemtjänsten rapportera det vidare så att en Lex Sarah-anmälan ev. görs. TV 4 har granskat fall där hemtjänsten inte anmält.

TV 4 har under en tid rapporterat om att äldreomsorgen ofta inte tar de missförhållanden som upptäcks i verksamheten på allvar. Av de fall som TV 4 granskat i stockholmstrakten har bara en mindre del rapporterats som de borde. Två av de fall som inte registrerats enligt Socialstyrelsens föreskrifter står vårdföretaget Attendo för. Ibland så missar man att skriva in. Eller så händer något, en person som tar uppmärksamheten, och så glömmer man bort. Det sa kvalitetschefen hos Attendo och tyckte att det var olyckligt. (TV 4, 23 maj)

En äldre man från Söderort vars hustru varit utsatt för den geggiga sonden sa i TV att han skyller inte på personalen. De kanske inte har tillräcklig utbildning. En varningssignal i så fall. Frågan är hur denna misskötsel kan ske? Det finns lagar och föreskrifter. Det finns kvalitetssystemen, ledningssystem, paraplysystem, äldreinspektion och allt vad de nu kallas för runt om i landet där avvikelser ska rapporteras eller tillsyn ske.

Det har införts en värdighetsgaranti som ska beskriva vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen och vad de äldre kan förvänta sig. Men värdighetsgarantin uppfyller inte, trots sitt namn, någon garanti på god vård.. Och varför anmäler inte personalen? Trots att Lex Sarah ger vårdpersonalen både skyldighet och rättighet att anmäla. Förmodligen är förklaringen att de inte vågar.

Men timanställda Li i Uppsala har gett hemtjänsten ett ansikte. Li vågade ifrågasätta eftersom hon snart skulle lämna hemtjänsten. Högsta ansvariga, kommunalrådet (KD), gjorde en brandkårsutryckning när avslöjandet kom. ”Jag blir chockad och illa berörd,” sa hon. Trots att Li hade berättat för kommunalrådet hur det låg till cirka 3 månader tidigare.

Nu har det åter blivit tyst om tidsschemat och vem som bestämde det. Har oppositionen begärt en händelseanalys över hur denna omöjliga tidspress uppkommit? (Hemtjänstens schema – en omöjlig ekvation.) 

Bristerna inom äldrevården sträcker sig bl.a. från utredning, registrering och rapportering till hemtjänstens ”omöjliga” scheman. Frågan är hur kommunerna ska komma tillrätta med missförhållanden, oavsett om det sker i kommunal eller privat regi, om kvalitetssystemen inte fungerar, om personalen inte vågar anmäla och om det finns tendenser till att vilja mörka. Nu måste politikerna sätta ner foten.


Om författaren

Författare:
Eivor Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 26 jun 2013 09:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: