Så i analogi med ditt "logiska" resonemang så...

Laddar...