sourze.se
Artikelbild

Betongväldets upplösning - äntligen?

Efter dryga 100 dagar pågår regeringens svekdebatt om utlovat ekonomiskt elprisstöd. Samtidigt står denna ny borgerliga regering, liksom den förra år 2006, inför väljarnas hopp om att arvet efter socialdemokratisk dominans sedan andra världskriget ska knäckas en gång för alla.

Bokrecension:
Betongväldet
Söderbaum, Ljungberg och Swedberg
Recito förlag (270 sidor) 

Redan 1971, 49 år efter den allmänna rösträttens införande, varnade den brittiske utrikeskorrespondenten Roland Huntford för att Sverige gled in i något som liknande en ”nytotalitär” enpartistat. Han skrev boken ”Det blinda Sverige” (titel på den svenska översättningen). Han var för tidigt ute.

Inför valet 2006 kom boken ”Betongväldet” ut. En svensk uppföljning med analyser för att i svenska kontext upplösa börja grunderna för den ”nytotalitära” stat som Huntford varnade för. Men den nödvändiga systemförändringen uteblev

Påpassligt inför valet 2022 kom Söderbaums, Ljungbergs och Swedbergs uppföljare ut med samma titel: Betongväldet (270 sidor, Recito förlag). Ännu lider Sverige av sviktande rättssäkerhet och en obsolet socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik som byggdes en svunnen storindustris kollektiva arbetsvillkor.

2022-års regeringsförklaring på Tidöavtalet aviserar ännu en ny och nödvändig kursändring. Siktet är inställt på ett tydligt ”paradigmskifte” - kanske det första efter ett antal borgerliga styren i skuggan socialdemokraternas dominerande grepp om Sveriges utveckling.

Med Betongväldet blir det förståeligt vilka nästintill omöjliga hinder som regeringen Kristersson har att övervinna för att bryta med arvet från den socialistiskt utopiska folkhemsidén med 1950-talets Sverige som måttstock.

Kommer regeringen Kristersson att lyckas? Hans ansats om paradigmskifte och aviserade tidshorisont på åtta år signalerar visst mått av insikt. Men för att rucka på rådande förutsättningar krävs borgerliga partistrateger som i realtid kan identifiera och bryta ner socialdemokraternas förmåga att i regeringsställning och i opposition behålla sitt problemformuleringsinitiativ.

Det handlar om att ständigt mejsla ut en ny svensk samhällsprofil i smått och stort - här och nu - bort från statlig påtvingad jämlikhet OCH utrymme och rätt för individers och gemenskapers val att på egna meriter forma nya kulturella och materiella visioner.

Sverige behöver en tekniskt vidareutvecklad tillväxt till gagn för nationen och envar.

Regeringen och dess underlag i riksdagen kan och behöver demontera socialdemokraternas och fackorganisationernas maktpolitiska infrastruktur. Den finns väl fångad i en nyckelpassus i Betongväldet:

”Alltihop bygger på två grundstenar i socialdemokratins maktideologi: makten framför allt, och absolut jämlikhet. Absolut jämlikhet i alla avseenden åt alla kräver en enorm centralstyrning på alla områden. Därför har välfärdsstaten och den offentliga sektorn vuxit sig enormt stor och med makt över det mesta både i företagens och i medborgarnas tillvaro. Med klassisk retorik om att värna de svagaste i samhället, som just genom att blivit klassisk, upplevs som ett osvikligt ansvarstagande över många generationer, kontrolleras alla andra medborgare genom en politisk maktutövning som är unik i västvärlden.”

Förhoppningsvis inspirerar Betongväldet till att skapa ett nytt politisk idélandskap som ger medborgarna själva ett nytt och eget problemformuleringsinitiativ.
 


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 03 jan 2023 16:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: