sourze.se

Corona - det är något som inte stämmer?

Det börjar pratas om att släppa på restriktioner mot Coronaviruset, i Kina, Norge och Danmark t ex. Varför då? Har vi nått flockimmunitet? Har 60 procent av världens befolkning smittats av Corona?

Det är något lite konstigt med Corona. Smittan sprids världen över och började i Kina. Där är antal döda per miljon invånare 2. Två invånare per miljon, i ett land med ca 1,4 miljarder människor, har dött. Värst i världen bland stora länder är just nu Spanien och Italien med 316 respektive 292 döda per miljon. Sverige ligger på 68 och USA på 45 för att nämna några andra. (Källa: Worldometer)

Hur många som är smittade, dvs har haft Covid-19, vet vi inte. Inte ens på landsnivå eller på någon annan allmänt representativ grupps nivå, t ex stad, vad jag har hört. Ännu så länge har inte några sådana undersökningar gjorts. Det skulle ju kräva ett vettigt statistiskt urval. Typ att, i Sverige, Statistiska Centralbyrån slumpvis valde ut minst tusen invånare i Sverige eller tex Stockholm, skickade ut ett brev till var och en och bad de att gå till en vårdcentral för att testa sig.

Men det vi vet är alltså att det "nya Coronaviruset", som orsakar Covid-19-sjukdomen, är väldigt smittsamt, att det inte finns något vaccin och att människor kan dö av det, främst de som är fysiskt svaga på något sätt, pga ålder eller annat.

Men hur har vi lyckats begränsa effekterna av Corona hittills? Jo, genom en aldrig tidigare skådad världsomfattande kamp mot viruset. Hela världen har stängt ner land för land. Skälen till att vi har gjort det, stängt ner samhället, nästan helt i många länder, är såvitt jag förstår i huvudsak två: Vi tycker inte att vi 2020 kan låta människor dö utom kontroll, respektive att om vi inte motverkade smittans annars naturliga förlopp, skulle så många bli allvarligt sjuka samtidigt att sjukvården inte skulle klara av det och att då all annan intensivvård som behövs normalt i samhället, inte skulle kunna utföras och att människor då skulle dö av en massa andra saker också, trafikolyckor, andra allvarliga sjukdomar mm.

Men - nu börjar länder öppna upp igen, främst Kina. Även andra länder börjar tala om lättnader i restriktionerna för allmän rörlighet, t ex Norge och Danmark. Men - det finns ju fortfaranade inte något vaccin och de experter jag har hört uttala sig talar om ÅR innan ett vaccin finns tillgängligt på marknaden. "Bromsmedicin" jobbas det ju också på, men även där finns inget testat och bevisat.

Och - det är ju inte förrän när cirka 60 procent av världens befolkning har smittats som flockimmunitet uppstår och som den naturliga spridningen börjar avta, eller kanske spridningstakten börjar avta, det verkar världens experter också vara eniga om. Så spridningen av Coronaviruset kommer fortsätta, folk kommer fortsätta bli så sjuka att de behöver intensivvård på grund av det och en del kommer att dö av det och det förloppet kommer inte börja avta, utan samhällsrestriktioner, förrän när cirka 60 procent av världens befolkning är smittade, dvs när cirka t ex 850 miljoner kinerser har haft det, 200 miljoner amerikaner har haft det och 6 miljoner svenskar har haft det. Börja avta, alltså, inte upphöra. Finns det inget vaccin och finns det ingen bromsmedicin, kommer sjuk- och dödstalen att fortsätta.

Såvitt jag vet finns det ingen som tror att några sådana stora andelar av befolkningar är smittade. Snarare är det väl så att vi just på grund av den massiva globala samhällsnedstängningen har lyckats begränsa smittan. Det är ju det som har varit poängen. Alltså kan vi inte öppna upp samhällena igen, eller? Såvida vi inte bestämmer oss för en ny strategi, t ex att försöka punktbegränsa spridningen hos utsatta grupper. För, igen, annars kommer ju smittan ta fart igen och effekterna av den?

USA hävdar att de hittills har haft 435,000 konstaterat smittade. Men det är ju bara 0,13 procent av deras befolkning. Kina säger att de har haft 82,000 bekräftat smittade. Men det är ju bara 0,006 procent av deras befolkning. Alltså att jämföra med de 60 procent som behövs för att den naturliga spridningen ska börja avta om vi inte fortsätter med samhällsrestriktioner.

Måste vi alltså egentligen fortsätta med de restriktioner vi nu har i samhällena i minst ett år framåt? Hur ska det gå? 


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 09 apr 2020 09:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: