sourze.se

Näthatet och vad vi borde göra åt det

Dagens informationsålder är en fantastisk tid och möjlighet för människor runtom i världen att få kontakt med andra, förverkliga sina drömmar, och öppna dörrar som tidigare varit stängda. I takt med att internet växt och skapat plattformar för de så kallade sociala medierna så har nya fenomen blottats i vårt samhälle, såväl positiva som negativa. Ett av de större problemen, som verkar vara här för att stanna, är dessvärre näthatet.

Idag är näthat en omfattande och okontrollerad form av repressiva och hotfulla aktioner på nätet. Medan graden av allvar och uppsåt varierar bakom varje enskilt fall av näthat, så är det vanligast att man utsätts för hot och trakasserier, gärna tillsammans med allehanda okvädningsord och deskriptiva beskrivningar av förnedrande scenarion riktade mot den som blir utsatt för näthatet.

Det finns i dagsläget ingen konkret, fast lag som beskyddar internetanvändare från denna form av trakasserier, men det hindrar inte kvinnor och män från att anmäla fall av näthat till polisen i ett desperat försök att få stopp på det.

Var tredje barn och ungdom upplever idag någon form av näthat enligt Friends årliga nätrapportsundersökning. 18% av alla tillfrågade tjejer har blivit sexuellt trakasserade. Barn och ungdomar påverkas dessutom indirekt av andras näthatsaktioner, då varannan ungdom som blev tillfrågad har vittnat om polemik mellan två vuxna parter.

 

Brist på omfattande, långsiktiga initiativ mot näthat

Nackdelen för kommande generationer, och även de som fötts in i informationseran (dvs. de födda omkring -90 och framåt), är att de upplever det som många andra generationer upplevt på skolgården eller krasst sagt i det verkliga livet, fast på nätet istället. Rapporter om barn och ungdomar som trakasseras, blir hotade och mobbade samt upplever övergrepp av olika slag via sociala medier, spel eller på diskussionsplattformar är precis lika vanligt som det som sker bortom surfplattor, mobiler och datorer och vittnar om en helt ny spelplan som öppnats upp. Ingen går sannerligen säkert på nätet, i alla fall inte i det publika forumet. Och det gäller att bekämpa det på de sätt som går.

Dessvärre upplever jag att det inte finns så många initiativ som konkret bearbetar problemen på ett omfattande sätt, utöver de temporära kampanjer och sporadiska uppmärksammade fall som visas upp i media och sociala medier, där framförallt barn och ungdomar kan nå dem. BRÅ, tidigare nämnda Friends, MUCF, Statens Medieråd har visserligen dedikerade undersidor för näthat, men ingen riktig sajt som konkret försöker visa på förslag att göra mot situationer där näthat uppstår eller kan uppstå, vad man som part bör göra, eventuella verktyg för att hantera näthat, möjligheter till diskussion kring egna erfarenheter av näthat, och så vidare.

 

Föräldrar och skolväsende har möjligheter för att motverka näthat från tidig ålder

Det finns fantastiska möjligheter att börja tidigt för både föräldrar och skolväsen nu när nya generationer kommer in i en värld som för dem är självklar och består av ett virtuellt, moraliskt ingemansland. Föräldrar borde vid detta laget förstå vikten av internet och också spelreglerna i sociala medier, och bör fostra sina barn att bete sig även på nätet, kanske genom att sitta med dem när de interagerar med andra på sociala medier, eller gå igenom fall där nätmobbning har förekommit och visa på hur barnet kan agera annorlunda i en liknande situation. Att använda Internet är nästintill definitionen av frihet under ansvar.

När undertecknad var liten, i lågstadiet, fick vi prova på att använda en dator och lära oss den, och som lön för mödan fick vi ett ”datorkörkort”. Skolväsendet skulle kunna expandera på detta genom att, i samband med deras satsning på att ”digitalisera” skolprogrammet, även inkludera någon form av social vett och ettikett-del för att få barnen att förstå, att medan illusionen av laglöshet existerar på Internet, så är det ingen ursäkt för att faktiskt aktivt bryta lagar och göra främlingar ledsna eller rädda.

Problemet tror jag ligger i kausalitet och effekt och människors oförmåga att förstå vikten av deras handlingar, och det är därför det behövs ett program, gärna från skolan, som adresserar detta på ett adekvat sätt.

 

Vi behöver göra mer

Det skulle behöva göras mer åt problematiken kring näthat. Internet är ett enormt ställe, och sociala medier är så stora som människors önskan efter social interaktion tillåter dem att bli. Det är ett väldigt stort problem, och en fortsättning på den mobbning och förtryckande kultur som uppstod och fortfarande uppstår mellan människor i det sociala, verkliga livet. Men någon måste gå bortom kampanjer och tillfälliga lösningar för att försöka nå ut till och hjälpa de som utsätts för näthat varje dag. Lagstiftningen måste också ta näthat på allvar - inte kasta armarna i luften och rubricera näthat som något annat.


Om författaren

Författare:
Filip Majetic

Om artikeln

Publicerad: 03 jun 2017 12:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: