sourze.se

Vinsttak är är också socialism

Stefan Löfven saknar mod och kompetens att använda den sunda marknadsekomins avkastning som uthållig resurs för dagens och morgondagens demokratiska välfärdsstat.

Ilmar Reepalu/Vänsterpartiet/Socialdeomkraterna/Miljöpartiet saknar mod och kompetens att använda den sunda marknadsekomins avkastning som uthållig resurs för dagens och morgondagens demokratiska välfärdsstat.

I vårt marrknadsekonomiska Sverige angriper vi företagsbrister och marknadsstörningar med effektiva och rättssäkra kontroll- och uppföljningsprogram.

Folkhemsbyggarna före andra världskriget höll kommunisterna på mattan. Och dess företrädare idag, Stefan Löfven, moste påvisa sitt mod och sin kompetens att använda den sunda marknadsekomins avkastning som uthållig resurs för dagens och morgondagens demokratiska välfärdsstat.

För få minns löntagarfondsstriden.
Ilmar Reepalu, 73 år; har inget lärt av löntagarfondsstriden. Vi som var med och knäckte socialdemokraternas stora socialiseringsförsök för 30 år sedan har nu ett särskilt ansvara att tappa fokus på denna ideologiska vattendelare.

1. Staten ska skydda och värna den privata äganderätten
Precis som med löntagarfondsförslaget är syftet att vända den privata äganderätten ryggen och omöjliggöra företags fortsatta existens. Samma princip kan i ett senare skede utvidgas till att tillämpas på all företagsamhet.

2. Alliansen vilar på en gemensam ideologisk grund
Allianspartierna måste nu tydliggöra den ideologiska skillnaden mellan kollektivt, påtvingat statligt ägande och skyddat och vidareutvecklat privat ägande och risktagande som utvecklingens resurs. Sovjets gamla femårsplaner kommer att misslyckas idag och i morgon på samma sätt vi redan sett före Sovjets och järnridåns fall.

3. Frihet och äganderätt är varandras förutsättningar
Allianspartierna måste angripa vänstern ideologiskt och pedagogiskt avslöja socialismens maktanspråk på det fria näringslivet och därmed på människors frihet och deras äganderätt.

4. Glöm inte Sossarnas långa och förlamande maktninnehav
Alliansen måste nu framstå som det avgörande ideologiska rättesnöre det är och som sedan andra världskriget lyckades bryta sossarnas över 30år långa maktinnehav.

5. Ideologisk konsekvens och politiskt resultat väger tyngre än partitaktik
Alliansen ska inte låta regeringsspekulationer inför valet 2018 urvattna ett samlat angrepp på och villkorslöst avfärdande av socialismen som vinst-taks-förslaget nu är ett konkret uttryck för.

>>>Kommunister, socialister och nationalistiska utopier ska kväsas varthelst de gör inbrytningar i dagens politik.


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 15 nov 2016 11:05

Fakta

Ulf Lönnberg är Kristdemokraternas gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: