sourze.se

Attentaten i Bryssel - Borde vi vända andra kinden till?

Dåden beskrivs som avskyvärda, gärningsmännen hänsynslösa. De sägs hata våra värden, deras syfte är sprida skräck genom död och förintelse. Men är förståelse för och dialog med terrorister en omöjlighet?

När man tar del av den information man får om dåden i Bryssel och andra terrordåd, bibringas man en uppfattning om att dessa jihadister är religiösa fanatiker, bortanför mänskligt förnuft, förledda av fundamentalistisk läsning av koranen, besatta av perverterade budskap, budskap som är överordnade mänskligt liv.
De mördar, krigar och våldtar för att upprätta ett kalifat, ett land som styrs efter Allahs intentioner. Våra ledare verkar ense om att enda sättet att bemöta detta hot som terroristerna innebär, är att utrota dem.

Alla människor har lika värde. Det är ett lite odefinierat påstående, men likafullt ett fundament i vår västerländska värld. Kanske tillerkänner vi alla människor samma värde eftersom vi kan förstå dem, kan förstå deras motiv, se logik i deras tänkande och inse deras likhet med oss själva. Också dessa självmordsbombare i Bryssel har ett likavärde, också deras motiv går att förstå.

IS är en produkt av det orättfärdiga irakkrig som George W Bush inledde efter 11 sept. IS består till största delen av de sunniter som var Saddam Husseins maktbas, de som blev mest lidande under kriget och som effektivast motarbetades under ockupationen efter det. IS är en produkt av USAs imperialistiskt förtryck, av kolonialt översitteri, av upprättandet av en judisk stat i det arabiska hjärtat. IS är också en produkt av förakt för västerländsk dekadens, samkönade äktenskap, familjers upplösning, mot bejakande av dryckenskap och sexuell frigörelse. IS är okså en protest från en underklass som inte kommer in i den europeiska gemenskapen. Och som kanske inte heller upplever det som åtråvärt.

Det pågår ett krig mellan fundamentalistisk islam och väst. Fronterna finns i Syrien, i Afghanistan och Irak Där bombas och sprängs byar och städer av engelsmän, fransmän, turkar. Där utsläcks massor av liv, där dödas massor oskyldiga, mödrar och barn, fast inte det inte rapporteras av våra media. Att IS strateger anser att också kriget bör drabba oskyldiga också i de attackerandes hemländer verkar logiskt. Att man också i Paris och Bryssel får veta hur det är att leva i skräck.

Terrordåden är en del av en ideologisk kamp. Den västerländska moderniteten mot en värld styrd efter gudomliga principer. Principer som anses överordnade mänsklig existens och som man är beredd att offra sitt och andras liv för. Denna kamp mot islamismen bör inte endast föras på slagfält och genom terrordåd. Ideologierna bör diskuteras, revideras, ifrågasättas.Den västerländska stöddigheten bör rannsakas, övergrepp erkännas, våra värden, om vi över huvud taget har några värden, bör synliggöras, vår dekadens och gudlöshet inses. Och den etiska relativismen, den moraliska upplösningen, den postmoderna normlösheten, det ohållbara konsumerandet i väst bör omprövas. Likaså bör man kritiskt granska Islam. Ifrågasätta om verkligen Koranen är guds ord. Och om dess utsagor skall gälla över mänskligt liv. Styra lagar och samhällen. Har inte individen en rätt att vara fri och handla efter sitt omdöme? Det finns ett hat mot väst, mot USA, mot Nato, mot kolonialt förtryck och rasism som samlas hos jihadister, al Qaida, IS. Det är inte oberättigat, väst har begått övergrepp och orättfärdigheter. Terrordåden går att förstås. Men de är också orättfärdiga. Måste våld mötas med våld? Borde man inte tro på det mänskliga förnuftet, tro på dialog och förhandlingslösningar och i en, åtminstone på ytan, kristen kontext, tro på möjligheten att vända andra kinden till? 


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 29 mar 2016 18:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: