sourze.se

Låt oss göra solidaritet modernt och inne igen!

När jag växte upp så var solidaritet ett fint ord. Solidaritet innebär att den som är stark hjälper den som är svag, att den som är privilegierad hjälper den utsatte, att majoritetsgrupper hjälper och lyfter upp minoriteter. När jag ser mig omkring i sociala medier som Facebook, när jag läser - företrädesvis borgerliga - ledarsidor, när jag ser innehållet hos nya mediakanaler på webben, så ser och förstår jag att i dagens Sverige så är solidaritet inte längre något fint, eftersträvansvärt och bra. Istället så har det blivit ett fult ord som står för sådant som många i dagens Sverige vänder sig emot.

Vi har den största flyktingströmmen i världen sedan andra världskriget, vi har dessutom en klimatkris och en skenande miljöförstöring. Världens samhällen utnyttjar jordens resurser i en rasande takt, precis som att vi hade betydligt fler jordklot än vi har. Det är lätt att i detta tappa tron på människor och mänskligheten, men jag tror fortfarande på solidaritet. Solidaritet behövs nu mer än någonsin. En solidaritet baserad på kärlek och tolerans.

Det pratas om volymer i samhällets flyktingdebatt, där man pratar om volymerna på flyktingströmmen som om det handlar om ett regnväder där man kan bestämma hur mycket molnen ska regna, eller en kran som fyller ett badkar där man stänger kranen när badkaret är fyllt. Men flyktingströmmen är inte något som stryps genom stängda gränser, för så länge det finns anledning att fly så kommer det finnas en flyktingström. Krig och våld är det som gör att människor tvingas lämna sina hem. I närområdena kring krigen och våldet är det redan överfullt med människor där flyktingar lever i läger under omänskliga förhållanden, världens fattigaste länder är de som har tagit emot flest flyktingar och de svämmar över. De behöver avlastning. Stänger vi gränserna och minskar mottagningen i Sverige så blir det inte färre flyktingar, strömmen finns fortfarande kvar, och vem tar hand om de som inte kommer in hit? Det är dags för Danmark, Finland, Norge att öppna upp sina gränser för flyktingar. Solidaritet behövs för att avlasta varandra och hjälpa till.

Inom den nära framtiden med växande klimatkris och miljöförstöring så kommer vi också att få nya kategorier av flyktingar, flyktingar som flyr därför att levnadsförhållandena i deras hem har förstörts av klimatkrisen. Vi kommer få flyktingar som flyr undan torka och översvämningar. Detta har redan börjat hända, och det kommer hända ännu mer i framtiden. Det är dags att världen ställer om sig till att vara förberedd för stora folkförflyttningar.

Enligt min uppfattning så har den som är privilegierad i samhället, den som befinner sig högre upp i samhällets rangskala, mer skyldigheter och den som befinner sig längre ner har färre. Den som tillhör majoritetsbefolkningen har mer skyldigheter och den som tillhör marginaliserade och utsatta grupper färre. Detta handlar nämligen också om solidaritet, att den som ingår mer i samhället har mer plikter - särskilt gentemot de utsatta, de som är utanför, de som exkluderas, de som diskrimineras och förtrycks.

I vårt samhälle idag ser jag att de privilegierade klagar på de som är mindre privilegierade. Ett exempel är ”Kista-mannen”, som det har skrivits mycket om i media senaste tiden, en man som attackerar och angriper tiggare i Kista. Han har jobb och arbete, är svensk medborgare och skattebetalare, och han angriper de som är utsatta och uteslutna ur samhället. Enligt hans egen utsago så har de inte rätt att vara där, för de betalar inte skatt och de beter sig ”annorlunda” enligt hans normer för hur människor ska vara. Jag anser att av de som är mer privilegierade så kan vi begära mer ödmjukhet, tolerans och acceptans - inte minst mer tolerans för människors olikheter och skilda personligheter.

I Sverige kan vi lösa mycket genom fler bostäder som vanliga människor har råd med. Utförsäljningen av Allmännyttan och omgörningen av hyresrätter till bostadsrätter har skapat en segregerad bostadsmarknad och bidragit till bostadsbrist. Det är dags att staten träder in och erbjuder hyresrätter med låg hyra. Urbaniseringen har lett till avfolkning av landsbygden med ökat tryck på storstäder, genom subventioner som lägre skatt i glesbygd för både individer och företag kan vi bygga ut och förstärka landsbygden. Sverige behöver fler småskaliga ekobönder som bidrar till biologisk mångfald, låt oss slopa skatt och avgifter för ekojordbruk. Och erbjud en basinkomst och grundtrygghet för samhällets utsatta och arbetslösa, låt oss förändra välfärdssystemet till att bli mer inkluderande istället för dagens exkluderande system med hårda krav som passiviserar och kränker människor. Låt oss skapa ett samhälle som tror på medborgarna!


Om författaren

Författare:
Raphael Mabo

Om artikeln

Publicerad: 22 aug 2015 17:43

Fakta

Raphael Mabo är samhällsvetare med examen inom etnologi och idéhistoria. föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: