sourze.se

Lyft äldreomsorgen och vinn valet!

Det parti som lyfter äldrefrågorna bör vinna valet, sa en kvinna sen hennes mamma nekats plats till ett äldreboende. Få händelser upprör allmänheten så mycket som när orkeslösa och sjuka äldre drabbas. De äldre, sjuka och ensamma vill leva ett tryggt och värdigt liv i gemenskap med andra – som det står i Socialtjänstlagen.

– I kommuner och landsting har man inte en framförhållning och ser de här långsiktiga perspektiven. De nya boenden som byggts har varit för få för att kompensera för bortfallet. Detta är ett misslyckande för boendeplaneringsansvariga, sa Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor, Gert Alaby till SvT, juni –15. 28.000 platser på äldreboenden stängdes mellan 2000 och 2012. Det är också skillnad på riktiga äldreboenden och t.ex. trygghetsboenden.

Trygghetsbostäder, som är vanliga hyresrätter, är ett bra alternativ för pigga pensionärer. Om de har råd. Korttidsplatser i ett akut läge och eventuellt därefter äldreboende är det enda acceptabla alternativet för sjuka, ensamma äldre. Men där saknas platser. Det måste byggas fler äldreboenden. Och med mer personal. Det behövs också många olika alternativ – och äldreboenden är då en väldigt viktig beståndsdel.

Nu ska äldreminister Åsa Regnér åka på turné och uppmärksamma frågor som rör äldreområdet. Ett Kommittédirektiv 2015:72 ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”, har också tagits fram. Se punkt 4 och 5. En parlamentarisk referensgrupp ska kopplas till utredningen. Det är viktigt att följa upp om direktivet täcker viktiga delar av äldreomsorgen. Kommer de stora problemen med brist på äldre- och korttidsboende att belysas under turnén eller i utredningen? Uppdraget ska redovisas 31 mars 2017.

Viktigt är också att personalen i hemtjänsten, som på många håll tidsmässigt jagas med blåslampa, får bättre arbetsförhållanden. Hets i hemtjänsten måste stoppas nu. Mer om många äldres  situation, Socialtjänstlagen och maxtaxa, d.v.s.höjda avgifter för hemtjänst och särskilda boenden kan ni läsa här. Blogg: En skamlig äldreomsorg.

Allmänheten upprörs när äldre behandlas illa. Så hade t.ex. över 40 000 läst SVT Nyheter Östs hemsida om äldreomsorgen i Norrköping under den aktuella tiden. Berättelserna har delats tusentals gånger i sociala medier och kommenterats flitigt där. Men allmänhet och anhöriga är utspridda och det finns ingen grupp som på ett effektivt sätt för deras talan. Varför demonstreras det inte mot brister i äldrevården? Från politiken är det tyst. Länken här handlar det bl.a. om en person som blev kvarglömd på golvet.

Många kommuner har en bra äldreomsorg. Flertalet äldre vill också bo hemma så länge som möjligt. Men vad gör vi med de fall där den äldre håller på att tyna bort, är ensam, rädd, sjuk och där krafterna sviktar? Borde de inte få en plats på äldreboende? Nyligen fick en 101-årig kvinna i Stockholm avslag av sin stadsdelsnämnd vid ansökan om äldreboende. Men Förvaltningsrätten gav henne rätt. Kommer stadsdelen att överklaga? Har vi inte råd att ge en 101-åring god omvårdnad?

Inför valet 2014 sa flera partier att äldre över 85 år skulle, om de så önskade, få en plats på servicehus eller äldreboenden. Vart tog den frågan vägen? Vi är många som vill ge en röst åt de oftast ordlösa och hoppas på ett politiskt gensvar. De partier som vinner de äldre och deras anhörigas förtroende i dessa frågor – de vinner valet 2018. Men då gäller att börja agera redan nu.


Om författaren

Författare:
Eivor Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 11 aug 2015 16:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: