sourze.se

December- överenskommelsen närmare upplösning

Det finns en klyfta mellan politiker och väljare i en tid med olagliga bosättningar, ökat tiggeri samtidigt som vi nästintill dagligen drabbas av den eftersatta fysiska infrastruktur som hämmar BNP. Vi är i ett läge när populister alltför lätt kan locka till sig missnöjesröster.

I förra veckan lade Moderaterna fram lagförslag mot tiggeri och de krävde hårdare tag mot EU-migranternas olagliga bosättningar. Det stödjer Sverigedemokraterna i justitieutskottet genom eftergiften att citera Moderaternas förslag som sitt. Nu skulle (m) på sina villkor kunna föra ett konstruktiv samtal med (sd) i den frågan.

Det är ett nytt läge som försvagar Decemberöverenskommelsen än mer.

Stefan Löven kunde i sitt 1:a maj-tal lova en rejäl vänstersväng eftersom oppositionen enligt Decemberöverenskommelsen ska släppa fram S+MP-budgetar oavsett innehåll. Men nu återstår att se om Moderaterna tar på sig ledartröjan när (sd) backat och tagit ett Moderatförslag som sitt.

Borgerliga väljares motstånd mot DÖ är nu mycket starkt. ”Sverigetycker”-mätningen 25/4 visade att 97,0% av KD-sympatisörerna tycker att DÖ är dålig för Sverige, siffrorna för (m) är 55,0%, för (fp) 39,4% och för (c) 38,0%.

Oavsett hur vi väljer att hantera tiggeriet vill jag påminna om att EU:s fria rörlighet gäller arbete och studier – inte tiggeri. Eget boende och försörjning förväntas var och en av oss ordna på egen hand. Varje kommun har genom socialtjänsten att ansvara för bostadsförsörjning och barns skolplikt. Men det gäller för invånarna som är skrivna i kommunen, inte för människor som bor i andra svenska kommuner eller i andra EU-länder.

Moderatena har nu att för Sverigedemokraterna diktera sina villkor för en reformerad och rättssäker invandringspolitik – med särskilt fokus på asylmottagningen. Samtidigt bör Alliansen lämna Decemberöverenskommelsen. Inte för att främja SD:s politik utan för att återupprätta väljarnas tillit till politikens möjligheter och Alliansledarna själva. Därmed lägger de grunden för en konstruktiv oppositionspolitik.

Det handlar om att släppa prestigen och skrota DÖ. Det kostar på, särskilt för Anna Kinberg Batra som ny partiledare och som tillskriven som Alliansledare med motsträviga partiorganisationer ute i landet. Men med (fp):s förestående partiledarbyte och Annie Lööfs sikte på Alliansledarposten kommer kraftmätningen inom Alliansen istället att handla om när, hur och på vems initiativ Alliansen säger upp Decemberöverenskommelsen före valet 2018.

Det är utan DÖ och med tydligt borgerlig politik som Alliansen ska mobiliseras med nya ingångsvärden inför nästa val.

I Sverige finns idag en klyfta mellan politiker och väljare. I senaste United Mind-mätningen anser 50,8% mot 27% att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Detta i en tid med olagliga bosättningar, ökat tiggeri och brister i asylmottagandet. Samtidigt drabbas vi nästintill dagligen av den eftersatta fysiska infrastruktur som hämmar BNP och hotar näringslivets avkastning till en uthållig välfärd. I en sådan situation kan populister alltför lätt locka till sig missnöjesröster.

Alliansen ska i det offentliga samtalet tydligare bemöta SD:s riksdagsmotioner om spartanska fängelser för utländska medborgare, invandringssystem enligt ett poängsystem, avskaffande av tolkservice för invandrare vid myndighetskontakter, registrering av intagnas ursprungsnationalitet och invandrarbakgrund, förbud för polisen att verka för ökad rekrytering av minoriteter eller visst kön, förbud mot dubbelt medborgarskap, att den etniska diskrimineringen av svenska medborgare på arbetsmarknaden stoppas mm.

Att lägga fram egen ändringsbudget, begära votering men att i samma ögonblick ”beordra” Allainsens riksdagledamöter att lägga ned sina röster är underminera väljarnas förtroende för den egna politiken.

Att lämna SD:s förslag med tystnad och villkorslöst släppa fram S+MP-budgetar enligt Decemberöverenskommelsen är att spela högt med medborgarans tillit till de demokratiska ideal vi hyllar.
 


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 07 maj 2015 18:01

Fakta

Ulf Lönnberg är styr.ledamot i KDs Seniorförbund Lönnb föreslå

Länkar

www.ulflonnberg.com

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: