sourze.se

Politiker kan framkalla strejker och kaos i avtalsrörelsen

Lönerna har hittills bestämts av arbetsmarknadens parter. Den ordningen bör bestå annars väntar kaos på arbetsmarknaden.

Lönerna har hittills bestämts av arbetsmarknadens parter. Lärarna har prioriterats i löneförhandlingarna de senaste åren. Regeringen har också skjutit till ett antal miljarder för karriärtjänster för att arbetsfördelning och löner ska bli mer differentierade. Men nu har något hänt.

Alla politiska partier har förklarat att de vill tillföra ytterligare stora summor till lärarna och den nya regeringen har hakat på. Det riskerar att industrin inte längre blir en riktpunkt för hur stora löneökningar ekonomin tål. Varenda kommunal och statlig grupp kommer att kräva löner efter jämförelser med lärarna. Sjuksköterskor är en hårt arbetande yrkesgrupp med bemanningskris för vissa specialiteter. Men arbetare, akademiker och tjänstemän inom industrin kommer inte att avstå något löneutrymme till den offentliga sektorn. Det blir ett kaos på arbetsmarknaden.

Politikerna bör avhålla sig från att blanda sig i lönerörelsen. På 70-talet lurade TCO-S skjortan av Olof Palme i en lönerörelses slutskede. Erfarenheter från en tid då löner och priser jagade varandra men ändå inte medförde högre reallöner ledde till nuvarande ordning med medlingsinstitut och med exportindustrins prouktivitet som riktmärke.

Alla parter från LO till Svenskt Näringsliv har uttryckt farhågor för politikernas inblandning i lönebildningen.

De flesta människor är beredda att kämpa för sina löner om de uppfattar dem som orättvisa. Ingen har något att tjäna på ett kaos på arbetsmarknaden.

Politiker: Håll fingrarna borta från löerörelsen!


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 10 nov 2014 12:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: