sourze.se

Smolk i glädjebägaren med nollränta

Riksbanken borde snarast ha höjt räntan för att dämpa processer, cirkulation, slöseri och transporter av material, emballage, utbytes- och överflödsvaror som tär på människor och miljö.

Många med bolån och potentiella bokunder torde glädja sig åt riksbankens räntesänkning förra veckan. Enligt skolboken var det helt rätt av Riksbanken att sänka räntan, men sänkningen borde kommit långt tidigare. Tidsfaktorn har avgörande betydelse för effekt på inflation och sysselsättning. I detta avseende har banken, trots högljudd kritik från LO, tidigare styrelseledamoten professor Lars E. O. Svensson och från den internationellt kände professor Paul Krugman, grovt missbedömt inflationsutvecklingen och istället fokuserat på att bekämpa de stigande bopriserna som är en sekundär uppgift för banken.

I annat avseende har riksbanken som uppgift att "stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning", enligt förarbetena till riksbankslagen. Hur hållbar tillväxt i sammanhanget ska tolkas är mycket oklart.

Förmodligen avsees skolbokens jämn, balanserad, stigande tillväxt utan konstgjord tillfällig finansiell påverkan. I klartext mer omsättning av material, utsläpp, gifter, utarmning av jordar, arbetsskador, stress, onödiga transporter, etc., men under kontrollerad form. Högst sannolikt avsees inte med hållbar tillväxt omtanke om hälsa och miljö.

Målen för den ekonomiska politiken är säreget nog på förhand formulerade i förarbetena, utan beaktande av regering och regeringsförklaring, som i år för första gången har Miljöpartiet som medförfattare. Vilket märks föga i en tämligen visionslös regeringsförklaring med allmänna fraser som "Sveriges ekonomiska styrka kommer av att vi förmår att vara bäst. Att vi säljer framstående, effektiva och innovativa varor och tjänster på globala marknader." Hur nu det går ihop med Miljöpartiets syn "tänk globalt och handla lokalt".

Anmärkningsvärt är också att regeringsförklaringen säger att "Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020", trots att Miljöpartiets program talar om att sänka arbetstiden, göra avkall på kortsiktiga vinster på bekostnad av hur människor och miljö långsiktigt mår och finna alternativa mått på tillväxt etc..

Varken riksbankens sänkning av räntan eller årets regeringsförklaring indikerar en omställning av ekonomin i hållbara reala termer och Riksbanken borde snarast ha höjt räntan för att dämpa processer, cirkulation, slöseri och transporter av material, emballage, utbytes- och överflödsvaror som tär på människor och miljö.

Den hållbara samhällsekonomin låter beklagligtvis vänta på sig.
 


Om författaren

Författare:
Carl E. Lundborg

Om artikeln

Publicerad: 09 nov 2014 19:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: