sourze.se
Gustav Kasselstrand, förbundsordförande SDU

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande SDU 

Sverige behöver ett mer öppet debattklimat

"Man kan fråga sig varför just Sverige kom att få ett så extremt och intolerant debattklimat vad gäller invandring, mångkultur och integration, när våra nordiska grannländer inte blev så. Taket i Sverige är så lågt att det är nästan omöjligt att diskutera detta."

Sverige behöver en öppen och avslappnad debatt om invandringspolitiken. De många glåporden och fördömanden som präglar debatten måste bort. I våra nordiska grannländer kan man diskutera detta helt odramatiskt. Partier från vänster till höger, media och andra aktörer är samtliga överens om att frågorna är för viktiga för att tystas ned. Sverige bör lära av Danmark, Norge och Finland och ta efter deras mer civiliserade debattklimat i frågor om invandring och mångkultur.

Man kan fråga sig varför just Sverige kom att få ett så extremt och intolerant debattklimat vad gäller invandring, mångkultur och integration, när våra nordiska grannländer inte blev så. Taket i Sverige är så lågt att det är nästan omöjligt att diskutera detta. Media och de sju gamla riksdagspartierna har i årtionden skytt en öppen debatt samtidigt som det är de som varit mest pådrivande i att göra Sverige mångkulturellt. De medborgare som pekat på problemen har ofta blivit attackerade av media och politiker, som gjort allt för att sopa problemen under mattan. De har hängts ut, stämplats, kallats fula saker – allt för att de inte ska yttra sig i debatten, och allt för att journalisternas och gammelpolitikernas åsiktsmonopol ska kvarstå. Det har lett till att debatten ofta varit förpassad till köksbord, där oroade medborgare drämt näven i bordet och frågat sig varför ingen talar öppet om de problem vi alla kan se.

Ingen tjänar på att problemen inte kan diskuteras öppet. Låt argumenten prövas i en saklig debatt. Låt mångkulturförespråkare få presentera sina argument och låt oss mångkulturmotståndare presentera våra. Jag räds inte en debatt eftersom jag är övertygad om att vi som är kritiska till den förda invandringspolitiken och det pågående mångkulturexperimentet också är de som har bäst argument.

I alla andra nordiska länder har man förstått att sådana här ämnen ska kunna diskuteras. Där har man också med ganska bred konsensus mellan de politiska partierna kommit fram till att man inte ska vandra Sveriges mångkulturella väg. Inget av dessa länder efterfrågar Sveriges mångkulturella prägel.

Låt oss inspireras av våra grannländer. Låt oss lyfta taket i invandringsdebatten. Må den med bäst argument vinna!
 


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 10 sep 2014 14:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: