sourze.se

Vår beredskap är urusel

Vi har haft värmeböljor, stormar och skyfall förr. Allt kan inte skyllas på miljöförstöringen som nu plötsligt har gett följdverkningar.

Storbranden i Bergslagen har väckt frågor om Sverige är rustat för katastrofer som en följd av mer extremt väder. Tidigare i sommar har kraftiga skyfall orsakat översvämningar i bland annat Stockholm. Problemen med klimateffekterna är väl kända och länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att redovisa handlingsplaner för hur de ska anpassa sitt arbete till ett varmare, blötare och blåsigare klimat.

Det märks att politikerna är oroliga. Avslöjanden mitt i en valrörelse att Sverige verkar sakna samlade resurser när det gäller att bekämpa skogsbränder i vårt skogrika land, allmänna kommunikationer som lamslås vid en kraftig regnskur, väcker oro.
Jag fruktar att allt kommer att skyllas på omfattande miljöförstöring som först nu gett oss ett hetare klimat med dess följdverkningar.
Men vi har haft heta somrar förr liksom stora regnmängder.. Byggnader och små samhällen rasade i Göta älv redan för femtio år sedan. Stormar har fällt skog. Människor har getts tillåtelse att bosätta sig intill älvar och sjöar. Täckt marker med asfalt och sten som hindrat vattnet att ta en naturlig väg. Flera städer har fyllts med vatten under vårfloden ock så vidare.

Var är försvaret? Finns det? Värnplikten är avskaffad och det finns inga hjälptrupper att kalla in när katastrofer inträffar.
Det är meningen att kommunerna ska samarbeta i sådana här situationer. Men hur fungerar det när kommuner har lämnat ut viktiga delar av sin verksamhet till privata aktörer? Jag läser om att många människor skickar mat, vatten och kläder till alla dem som hjälpe rtill att bekämpa elden. Det är rörande men är det inte en uppgift för en fungerande organisation. Vilken?

Valdebatten har äntligen fått bränsle.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 07 aug 2014 22:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: