sourze.se

Se över utlänningslagen!

Flyktingströmmen till Sverige ökar. Vi måste få bättre möjligheter att integrera nyanlända i samhället.Och vissa utvisningar bör bli föremål för granskning. Den här artikeln handlar om sådana utvisningar.

Det var glädjande att flera partier under Prideveckan ansåg att HBTQ-personer inte ska utvisas till länder där de riskerar straff. Visst ska vi värma om utsatta personer såväl som de som anpassat sig i landet. Sverige bör inte utvisa flyktingar med skyddsbehov eller de som får skolgång eller redan är etablerade. Men det förekommer att närstående till ensamkommande flyktingbarn också kan söka sig hit. Hur ska detta hanteras? Det vet inte ens integrationsminister Erik Ullenhag. Svårhanterad fråga kring flyktingbarn

Politikerna svarar alltid, när fall uppmärksammas, att de inte kan engagera sig i enskilda fall. Men det är just genom enskilda fall vi upptäcker bristerna. Här några olika fall.

En 51-årig kvinna, som bott i Sverige i 13 år, skulle utvisas till sitt hemland eftersom hon inte fick arbetstillstånd här. Hade för många  jobb  – utvisas. Kvinnan fick stå för konsekvenserna av att arbetsgivaren gick i konkurs

Eller det här fallet. Familjen har etablerat sig i samhället, kan språket och barnen går i skolan. Utvisas efter nio år i Sverige. 

Eller fallet med 16-åriga Yara som kom till Sverige vid 4 års ålder. Nu hotas hon av utvisning. Hotet om tvångsäktenskap som de svenska sociala myndigheterna tar på stort allvar, bedömer inte Migrationsverket som särskilt överhängande. Yara hotas av tvångsgifte – utvisas ändå 

I Norrköping finns 26-årige Siavash Erfanpour, Sia, som kom hit som ”ensamkommande” – vid 16 års ålder .Han har fast arbete, etablerad i samhället och har familj. Han borde kunna räknas in som antingen papperslös eller arbetskraftsinvandrare. En kursförändrande amnesti. med permanent uppehållstillstånd borde snabbutredas. Till skillnad från alla svartarbetare som tvingas till slavlöner betalar han skatt och har ett vitt arbete. Efter 10 år vill Migrationsverket utvisa honom. Dags för Lex Erfanpour.

Vad innefattas egentligen i begreppet arbetskraftinvandring? Vi har sett reportage från Malmö och andra städer om personer som sökt sig hit och tvingats arbete för slavlöner. Tillströmningen av arbetskraft, villig att arbeta för låga löner, medför samtidigt att möjligheterna för andra invandrare i Sverige att få jobb minskar. Det anser många invandrare. Alliansen och MP erkänner nu att missbruk av arbetskraftsinvandringen förekommer.Nu skärper vi reglerna för arbetskraftsinvandring.

Ett fall till bör nämnas. 18-årige Hanif Naqavi som ska utvisas till Afghanistan När Migrationsdomstolen prövade Hanifs asylansökan 2012, var det hans fåordighet som låg honom i fatet. Domstolen ansåg att Hanifs berättelse var, "såväl detaljfattig som knapphändig och kan inte anses bringa klarhet i hans identitet".

Med anledning av de oklarheter som förefaller råda när det gäller Migrationsverkets språktester kan nedanstående artiklar vara intressanta.

”Utvisas till fel land efter Migrationsverkets språktest

”Nilsson och Hammarberg utelämnar viktiga fakta”

Slutreplik ”Migrationsverket måste öppna för förslag till förbättringar”

Det finns en bred delad uppslutning bakom många personer och familjer som varit här under lång tid och som hotas av utvisning. Detta borde politikerna fånga upp som något positivt. Och samtidigt se över utlännings- och asyllagen vad gäller personer som redan är etablerade i samhället.. Samt HBTQ-personer.
Eivor Karlsson

 


Om författaren

Författare:
Eivor Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 04 aug 2014 13:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: