sourze.se
Gustav Kasselstrand, förbundsordförande SDU

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande SDU 

Inrätta en stödfond för grannsamverkan

"När det är uppenbart att brottsbekämpningen inte fungerar som önskvärt, och att politikerna inte tänker satsa mer på det, så måste hederliga medborgare själva ta ansvar för att säkerställa varandras trygghet. Grannsamverkan är en utmärkt metod för detta, vilket enligt Polisen ger mycket goda resultat."

För att komma tillrätta med brottsligheten och otryggheten måste både staten och civilsamhället ta sitt ansvar. Från statens håll är det viktigt att satsa på fler poliser och hårdare straff. Men även civilsamhället har stora möjligheter att stävja brottslighet. Vi har alla ett ansvar för att, i den mån vi kan, stoppa den brottslighet som ofta bortprioriteras av polis. Det handlar om inbrott, rån, stölder, ofredanden, skadegörelse och så vidare. När det är uppenbart att brottsbekämpningen inte fungerar som önskvärt, och att politikerna inte tänker satsa mer på det, så måste hederliga medborgare själva ta ansvar för att säkerställa varandras trygghet. Grannsamverkan är en utmärkt metod för detta, vilket enligt Polisen ger mycket goda resultat.

Därför vill SDU att det införs en grannsamverkansfond som delvis ska finansieras av staten, delvis av privata donationer. Olika grannsamverkansprojekt ska kunna få ekonomiskt stöd från fonden för att kunna bedriva sin verksamhet. Det blir därmed en form av samarbete mellan det offentliga och det civila, där det offentliga med ekonomiska medel tillser att grannsamverkansgrupper kan köpa in nödvändig materiel för att kunna bedriva sin verksamhet. Det kan handla om ficklampor, kläder, västar, kommunikationsutrustning, fordon och försvarssprejer – allt sådant som behövs för att upprätthålla tryggheten och som redan idag bekostas privat av de individer som ingår i grannsamverkansgrupperna.

Grannsamverkan är en behjärtansvärd insats av eldsjälar som frivilligt patrullerar på nätterna för att göra samhället lite tryggare. Vi måste statuera exempel mot vardagsbrottsligheten nu, annars riskerar toleransnivån för denna brottslighet att gradvis öka till nivåer där varken medborgare eller polis bryr sig om att ingripa. I slutändan handlar det om en moralisk skyldighet att ta ansvar för sina medmänniskor.
 


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 03 jul 2014 22:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: