sourze.se

Artegoism

Ekonomiska intressen och globala storföretag styr planeten. Människor lever i välstånd men klimat förändras, andra arter förintas och jorden förändras. Vi lever fel, vi vet om det, men våra intellektuella predikar självklarheter

Rasism är oacceptabelt. Rasist kan man inte vara. På att predika alla människors lika värde, motarbeta de mörka krafterna och att rasismens förkastlighet, gör den politiskt korrekta eliten karriär och pengar. För tydligen anser eliterna massorna vara okunniga och fördomsfulla, korkade nog att tro att framgång och överlägsenhet är beroende av hudfärg och inte personliga kvaliteter. Och att de själva har insett den vite heterosexuella mannens skuld, att de är upplysta och rättfärdiga.

Men de rättfärdiga eliterna slår inte bara in öppna dörrar och förklarar självklarheter med sina fördömanden. De undviker dessutom att ta ställning till människans väg in i framtiden. Till den utveckling av planeten  som människan leder. Som har lett till utrotning av andra areter och förändrat klimat.

Världen är det som är, sa Wittgenstein. Världen är det som vi måste förhålla oss till. Som vi är en produkt av, som vi är beroende av. Och som vi är en del av genom vårt biologiska ursprung. Vi har en kortare historia än grodor och ormar, vi har gemensam DNA med möss och morötter, vi har känslor likartade andra däggdjur och drifter som alla andra arter på planeten. Drifter att få näring, att fortplanta sig, älska. Att leva och uppleva världen, röra sig, andas, se, lukta, känna.

Människor ser sig som de mest högtstående varelser, ovanför alla andra biologiska arter. Och de har genom den särställning de givit sig själva , tappat bort närheten till, förståelsen för andra arter, förlorat känslan för deras värde och deras rätt till liv på sina villkor. Planeten har man indelat i ekonomiska zoner, där naturen ses som resurs för människans välfärd. Och inte inte bara för hennes välfärd, utan framför allt för de vinster man kan utvinna ur den. Vi kalhugger och spränger,  borrar, dränerar och asfalterar som om inga moraliska lagar funnes, som om rätt och fel, gott och ont inte existerade. Som om våra sinnen, våra intellekt, våra känslor perveterats , vår kärlek förvänts till girighet .

Rasism är oacceptabelt. Det är en självklarhet. Men det är moralistiskt  och småaktigt att se grandet i grannens öga och inte inse den egna skulden i den utveckling till ett kommersialiserat helvete som jorden undergår. Och det är orättfärdigt att inte ta ställning emot denna utveckling.

Eliterna i vårt samhälle borde inse människans artegoism, se världen i ett större perspektiv, erkänna andra arter och annat liv, hysa respekt för skapelsen, se biologins krafter och visa hänsyn och också kärlek till naturen. Eliterna borde predika att allt inte beror på ekonomi och allt kan inte översättas i pengar. Och de borde leva som de skulle lära.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 30 jun 2014 10:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: