sourze.se

Alla människors lika värde

Att alla människor har lika värde är närmast ett axiom i vår tid. Något som inte behöver bevisas. Men är det verkligen så självklart?

Alla människor är individer och individer värdesätts olika. En del högre, andra lägre. En del står en närmre, andra är likgiltiga. En del beundras, andra föraktas. Människor gör etiska, känslomässiga och estetiska bedömningar av varandra. Och tycker inte att alla har samma värde. Inte heller har de det i evolutionen. I kampen för överlevnad premieras den starkare, den svagare gå under.

Vem har avgjort att detta att vi alla skall ha  lika värde. Bestämt denna princip som är överordnad mitt, och antagligenockså andra människors, personliga omdömen. Det kan inte ha varit Gud. Han finns ju knappt längre. Och fan vet om han ansåg alla ha lika värda när han valde ett folk framför andra folk.
Myndigheterna kan ha bestämt det, allas likavärde. Den demokratiska staten som vill ha det så, att alla skall vara lika mycket värda. För det verkar rättvist och för att  vi är lika inför lagen, förhoppningsvis.

Myndigheterna består av människor och människor har brister, fördomar och fel. Ofta framträder folkvalda som fifflare, strebers vilka kröker rygg för olika intressen. Staten har haft fel förr och staten vill ha oss lydiga och indoktrinerade i gängse värderingar.
Kanske är det de överstatliga Förenta Nationerna som tagit ett beslut som gäller hela mänskligheten. Okey, det kan de kanske  göra, tala i hela mänsklighetens namn. Men det är fortfarande ett beslut taget av människor. Människor med fel och brister. Och FN har bestämt en massa som inte har någon större giltighet eller nått allmän acceptans. I många länder finns dödsstraff. Inte kan man hävda ett likavärde för en som fråndömts livet . Många länder för krig, ser det som en moralisk plikt att förinta fienden. Inte kan de se fienden som likavärdiga.

Kanske är människors lika värde baserat på en basal biologisk medvetenhet. En känsla av att allt liv har värde. En medvetenhet som gör att man inte trampar ner vitsippsknoppar, att man äcklas över flugfångare. Och då vi människor värdesätter människor högre än myggor, ger vi oss själva ett människovärde, tillmäter oss högre värde än andra livsformer.
Men i denna postmoderna värld, nu när värden är relativa, kan man tänka att myror tillmäter sig ett myrvärde och håller sin art högre än andra arter. Och tigrar ett tigervärde. Och att värden  är orsakade  av artegoism. Men då borde då inte andra arter behandlas med större respekt och inte betraktas som resurser för vår vällevnad?

Alla arter och alla raser kan ha samma värde, men alla individer har det inte. Inte efter vad vi människor värdesätter.Tror jag.

.
 


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 06 jun 2014 20:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: