sourze.se
Artikelbild
Fler bilder
Artikelbild

Europeiska unionen ska vara ledande i kampen mot diskriminering i Europa

Mycket har gjorts men mer behöver göras för att motarbeta diskriminering inom EUs gränser. När högerextrema krafterna växer sig starkare har de europeiska regeringarna en skyldighet att skydda alla europeiska medborgare från diskriminering.

Den Europeiska unionen är byggd efter liberala principer. Inom nästan hela Europa är det idag möjligt att fritt röra sig, sälja tjänster och flytta varor och kapital. Det är en stor liberal seger.

Men liberalism bygger också på den enkla tanken om att alla människor är lika mycket värda - således är all typ av diskriminering oförenlig med liberalism. För över 60 år sedan antogs den europeiska konventionen som uttryckligen förbjuder diskriminering. Men det var först 2010, när Lissabonfördraget antogs, som de europeiska bestämmelserna mot diskriminering blev rättslig bindande för medlemsländer. Detta visar med all önskvärd tydlighet vilken potential EU har i kampen mot diskriminering. Idag är i stort sett all diskriminering på arbetsplatser förbjuden i EU.

Trots detta fortgår diskriminering såväl på som utanför de europeiska arbetsplatserna. De fyra friheterna innefattar inte alla i den Europeiska unionen. Det behövs därför en utvidgad EU-diskrimineringslag som gäller även utanför de europeiska arbetsplatserna.

En utvidgad diskrimineringslag skulle förbjuda diskriminering på grund av religiös övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning även utanför arbetsplatser, exempelvis inom utbildning. En utvidgad diskrimineringslag skulle inte utrota diskrimineringen, men den skulle skicka en tydlig signal till medborgare i den Europeiska unionen – diskriminering är aldrig acceptabelt.

Faktum är att EU-parlamentet 2008 röstade igenom ett direktiv som skulle innebära en utvidgad diskrimineringslag i Europa. I sex år har de europeiska regeringarna i ministerrådet misslyckats med att enas kring en utvidgad diskrimineringslag.

Europeiska regeringar har argumenterat att detta går utanför ramen för EUs kärnverksamhet och att det skulle vara för kostsamt att genomföra. Denna typ av argumentation har avfärdats av såväl studier som av juridiska experter.

Vi ställer oss främmande inför den här typen av argumentation. Vi kommer aldrig att kompromissa med det som är ett av unionens mest fundamentala syften - att skydda alla europeiska medborgares rättigheter.

Vi vill att EU antar en utvidgad diskrimineringslag. Med det kan vi skicka en tydlig signal till de växande krafter runt om Europa som hämtar sin livsluft i diskrimineringen. Vårt Europa är ett öppet Europa.

Erik Scheller (FP), nominerad till Europaparlamentet
Maria Johansson (FP), funktionshinderspolitisk debattör och nominerad till Europaparlamentet
 


Om författaren

Författare:
Maria Johansson

Om artikeln

Publicerad: 22 maj 2014 23:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: