sourze.se

Lika rättigheter för digitala invandrare och -infödingar

Äldre som inte använder datorer har samma rättigheter som de uppkopplade. Dags att formulera praktisk IT-politik med bäring på medborgerliga rättigheter och alla människors lika möjligheter.

I åldersgruppen 16 – 74 år har Sverige den tredje högsta internetanvändning i världen, 89 procent använder dator. Bara Island och Norge har högre. Men det är mer än 1,2 miljoner svenskar som inte använder dator. De flesta av dem finns bland pensionärerna. Många av dem lever utanför IT-samhället. Sverige befinner sig i en lång, generationsbetingad övergång till IT-samhället. De äldre, som efter hand – eller inte alls – anammar IT-tekniken, kommer under ytterliga några decennier att behöver stöd för att garanteras sina medborgerliga rättigheter.

Det krävs politiskt ansvarstagande för äldres delaktighet när IT-uppkoppling blir en förutsättning. Vår höga internetanvändning till trots visar World Economic Forum´s rapport (2012) att offentlig sektor i Sverige ligger sämre till än många jämförbara länder i Europa. För de yngre är förutsättningarna goda. De som är födda 1987 började i skolan 1994, precis samma år som Internet och mobiltelefoni bröt igenom på allvar. De upplever att de alltid kommunicerat med varandra genom e-post, sms och sociala medier. Gideon Gartner kallar de för digitala infödingar för de är födda inne i IT-samhället som för dem är det naturligaste i livet.

Sverige kommer år 2021 att ha 2,1 milj 65-plussare. De som fyller 65 år 2021 började skolan 1956. Det var 38 år innan Internets och mobiltelefonins genombrott. Dessa äldre är vår tids digitala invandrare, bland dem finns många som vi inte får lämna i sticket. Visst, det görs bra insatser för att få de äldre in i IT-samhället. Kampanjen Digidel 2013 lyckades nå målet att få ut ytterliga 500 000 svenskar på nätet. Enligt Olle Findahl, professor i media och kommunikationsvetenskap, är det ändå problematiskt att de som inte rör sig på internet har fått svårt att sig hörda i samhället. Men Henrik Ishihara, sakkunnig hos IT-minister Anna-Karin Hatt (c), hävdar tvärtom att digitaliseringen gör att allt fler kommer att kunna göra sig hörda och öka människors demokratiska deltagande (intervjuer i Veteranen nr 3). Min slutsats är, att det är ett politiskt ansvar att inte diskriminera den som inte använder dator. IT-frågorna har i för hög grad lämnats åt IT-specialisterna. Partierna måste utveckla sin IT-politiska strategi med bäring på medborgerliga rättigheter och alla människors lika värde och möjligheter. Äldre som inte använder datorer har samma rättigheter som de uppkopplade. Nu behövs följande åtgärder:

- Äldre (och funktionshindrade) ska ha tillgång till e-service-center där de ska få "första hjälpen" i datoranvändning, lära mer om e-tjänster och få träna på att använda internet (Digidels förslag till Regeringen)
- Rikstäckande datasupport på telefon för äldre och funktionsnedsatta och för personer med intellektuella eller kognitiva svårigheter
- Strikta upphandlingskrav som tvingar entreprenörer till angiven tillgänglighetsnivå när det gäller personliga telefonkontakter och möjlighet att via telefon få ut tryckt information på angivna platser (bibliotek, köpcentrum mm).
- Kommun- och landstingspolitiker ska avbryta alla planer på att minska och/eller avveckla kontantbetalning gentemot privatpersoner utifrån domarna i förvaltningsrätten i Växjö och kammarrätten i Sundsvall.
- IT- och datastöd i hemmet för äldre (motsvarande ”kommunala fixare” som exempelvis hjälper till att byta lampor i taket för att undvika fallskador).
- Inför ett RIT-avdrag, en skattereduktion för IT–tjänster i hemmen. Det handlar om installation och service av datorer, att upprätta ett nätverk eller att installera och ställa in en skrivare. Idag är denna marknad nästintill obefintlig eftersom tjänsterna är alltför dyra för privatpersoner. Vi ska bejaka en teknikutveckling som når alla över tid. För många äldre har livets utvecklingstakt varit maklig och överskådlig. Det är en verklighet vi har att politiskt hantera.

- Det tog 38 år från radions introduktion tills det fanns 50 miljoner människor som skaffat sig en radio.
- Det tog 13 år från TVs lansering tills det fanns 50 miljoner människor som skaffat sig en TV.
- Det tog 4 år från ITs inträde tills det fanns 50 miljoner människor som körde IT.
- Det tog 3 från Ipods födelse tills det fanns 50 miljoner människor som använde Ipod, som nu redan är borta.
- Det tog 88 dagar från start tills det fanns 50 miljoner som använde Google Classic. Flergenerationspolitik har många dimensioner.  


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 13 maj 2014 22:51

Fakta

Ulf Lönnberg är Styr.led i KDs Seniorförbund och riksdagskandidat i valet 2014 föreslå

Länkar

www.ulflonnberg.com

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: