sourze.se
Foro: Flickr/edlf2005 (CC 2.0)

Foro: Flickr/edlf2005 (CC 2.0) 

Open Source-demokrati - mänsklighetens återkomst

"Den globala ekonomiska härdsmältan verkar vittna om att den ohållbara industriella finansiella diktatur vi levt under är på väg att implodera under sin egen last."

I Sverige är det vanligt förekommande att man håller avstånd till sina grannar. Jag är för ung för att veta hur det var när Sverige var ett folkhem, men tillräckligt gammal för att veta att kapitalismen och rädslan för det okända är grunden till detta fenomen. Att vi inte känner våra grannar har större implikationer än att det bara skulle vara en sociokulturellt betingad företeelse. Faktum är att fenomenet illustrerar isoleringen som håller tillbaka människans fulla potential. Den dagen vi börjar vara solidariska med vårt närområde kommer vara startskottet till en ny samhällsstruktur.

Vår ekonomi är idag hierarkiskt reglerad i pyramidform. På toppen har du den centraliserade auktoriteten (bankerna) som skapar och lånar ut pengar, medan tjänsterna och produktionen sker på botten av pyramiden. Det är ett slutet system där centrum hanterar och styr över periferin. Sällan ser man exempel på motsatsen, där periferin tar kontroll över sin egen produktion och har insyn i vad som sker i centrum.

För cirka 400 år sedan var situationen precis tvärtom, då periferin var i direkt samverkan med centrum och hade kontroll över sitt eget produktionsvärde. Lokala samhällen gjorde affärer med varandra i deras egna ekonomiska sfär där pengarnas värde var autentiskt och skapades i omedelbar kontakt mellan två parter. Den här typen av ”open source” ekonomi ledde till ekonomiskt hållbara och välbärgade samhällen. Så fortsatte det ända till renässansens början, då kungarna började spela med i leken och fick ökad ekonomisk makt. De små oberoende samhällsekonomierna upplöstes till förmån för en auktoritär och vidsträckt ekonomi där låntagning och långdistansfrakt av pengar och guld blev vanligare. Människor blev satta i skuld av kungen som profiterade på folkets tjänster. Detta var startskottet till vår moderna industrialiserade och kapitalistiska värld.

Under de senaste åren har det dock skett en hel del intressanta fenomen runtom i världen som tycks återspegla en vilja om att återgå till forna dagars ärliga och öppna ekonomiska system. Den globala ekonomiska härdsmältan verkar vittna om att den ohållbara industriella finansiella diktatur vi levt under är på väg att implodera under sin egen last.

I länder som Grekland och Spanien ser vi människor som återupprättar samma lokalbaserade ekonomier som för flera hundra år sedan. Människor som lever under simpla förhållanden, odlar sin egen mat och delar sina förnödenheter med varandra. Människor som nu negligerar materialismen och har  frigjort sig ifrån globaliseringens profitkorruption.

Protester och demonstrationer avlöser varandra jorden runt i en trend som visar att folk har genomskådat pseudo-demokratierna och den finansiella korruptionen. Under våren 2013 såg vi protester ta fart emot regeringen i Turkiet och som pågår än idag. Vad som började som en fredlig demonstration emot beslutet att riva Gezi-parken i centrala Istanbul till förmån för ett köpcenter, eskalerade i ett folkligt uppror emot hela systemet. Ett intellektuellt uppror där man vägrade att använda våld. Medborgare ockuperade Gezi-parken och gjorde sig hemmastadda. De började leva i parken, engagerade sig i varandra och hittade på nya innovativa sätt att leva. Folk hämtade mat och hemifrån och delade med andra. Andra hämtade böcker och upprättade ett bibliotek. Pengar förbjöds överhuvudtaget i Gezi-parken och vips så hade man upprättat ett nytt solidariskt samhälle vilket kom att bli en briljant markering mot gamla strukturer.

Några månader senare såg vi protester resa sig i Brasilien där medborgare visade sitt tydliga missnöje mot statens inhumana kapitalistiska politik. Istället för att investera skatterna där det verkligen behövdes byggde man pampiga fotbolls-arenor inför VM i sommar, för att marknadsföra en fotbollssport som inte längre tillhör folket.

I skrivandets stund bevittnar vi de blodigaste protesterna av de alla i Ukraina, men vad alla protester har gemensamt är kedjereaktionerna de tycks orsaka. Ett kollektivt medvetande håller på att spridas från kontinent till kontinent.

I Sverige tar vi det lugnt, som vanligt, men spänningar mellan olika grupper i samhället är på väg att eskalera. Landet håller på att splittras in i olika fraktioner med nationalsiter mot mångkultur-förespråkare. Å andra sidan har vi de ekonomiska problemen med rekordhög arbetslöshet bland unga människor som inte har någon aning om vad de ska göra eller var de ska passa in. Sedan har vi studenterna som lever på lån och i många fall studerar ämnen de inte ens är genuint intresserade av bara för att passa in och simma in i tryggheten.

I Sverige uppfostrar föräldrar sina barn i ett överskott av materialism, sängbäddande och överbeskyddande. Prioriteringen ligger i att göra det så bekvämt som möjligt för barnet utan att förstå vilka implikationer detta har. Vad dessa föräldrar inte förstår är att de föder upp generationer som inte är förmögna att stå på sina egna ben och göra vad de verkligen vill göra. Därför blir det lätt att falla in i händerna på skolans auktoritet där man drillas att lyssna och repetera utan att egentligen lära sig något av relevans, eller att tänka själv. Djupt rotade sociala och psykologiska problem ligger till grund för den svenska skolans degenerering, inte enskilda bagateller i skolans struktur som det debatteras om på tv. Det behövs en total omdaning av skolväsendet där man tar hänsyn till individen och dess egenskaper, och utformar en fri skolgång.

Svensk medias skrämseltaktik med krigsbilder, oroväckande ekonomiska rapporter, rasistdebatter och annan irrelevant globaliseringspropaganda får  folk att sluta tro på sin egen förmåga till påverkan att förändra världens kurs. Som grädde på moset överöses vi med sexistisk propaganda med meningslösa debatter om homosexualitet och feministisk propaganda. Ingen är det som tar upp sanningen om den sexuella revolutionen på 70-talet, där kvinnan trodde att hon frigjordes men i själva verket objektifierades och strippades på sin kvinnliga värdighet genom utfläkning och utfasning ur familjegemenskapen. Upplösta familjeideal och lösaktighet blev den nya normen, vilket är grunden till vårt ojämlika och sexfixerade samhälle idag.

Vad media försöker övertyga oss om med sin psykologiska krigsföring är att globalisering, mångkultur, feminism och så vidare är eftersträvandsvärda och jämlika ideal, när sanningen är precis tvärtom. Vad som verkligen händer är att människor förlorar sin värdighet, identitet, integritet, folkliga gemenskap och möjligheter att verkligen påverka demokratin eftersom man skjuts allt längre ut i periferin. Om folk förlorar sin familj, sin nationella gemenskap och självrespekt kommer globaliseringen resultera i en likriktad världsbefolkning under en centraliserad övernationell världsregering.

Det finns dock klara indikationer på att folket håller på att inse sin potential och slå tillbaka mot proprietär och profitkorrumperad ekonomi. Jag har tidigare i texten nämnt begreppet "open source" vilket ursprungligen är ett teknologiskt begrepp men som kan tillämpas som en grundläggade demokratisk princip för frihet. Open source avser datorprogram vars källkod inte är proprietär utan är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill.

Information är idag mer tillgänglig än någonsin på internet där alternativa ”open source”-tidningar och nyhetskanaler av folket för folket drar till sig allt fler läsare och tittare. Genom att sluta läsa mainstream-nyheter och börja utbilda sig själv genom internet och dela sina idéer via internet så kommer revolutionen också att ske genom internet. Att dela information fritt med öppen källkod illustrerar vad som måste ske i alla samhällsskikt. Open source journalism, teknologi, information, mat, demokrati, ekonomi och slutligen regering med full insyn av folket. Vi människor har möjligheten att rädda oss själva och återupprätta samma ärliga och hållbara ekonomi som vi hade för flera hundra år sedan. Genom att vända upp och ned på pyramiden, säga adjö till materialismen och återupprätta lokalbaserade demokratier så kan vi uppnå vår fulla potential. Därför är det viktigt att vi är måna om vår nationella suveränitet och vårt självbestämmande.

Ett ämne som illustrerar mitt budskap är cannabis/hampa-debatten. Två delstater i USA har legaliserat cannabis och fler förväntas göra det inom snar framtid. Om vi kan genomdriva en världsomfattande legalisering av hampa och cannabis så kan vi också upprätta ett friare, grönare, friskare och miljövänligare samhälle, fritt från vinstintresse till varje pris. Hur ska företag kunna upprätthålla sina affärsmonpol, copyrights och patenter, genom t.ex. cigarettförsäljning, om folk valde att röka på i stället? Hur skulle läkemedelsföretag sälja vissa mediciner om folk använde cannabis i medicinerande syfte istället? Hur skulle köttindustrierna fortsätta sälja enorma mängder processerat kött om folk insåg fördelarna i veganism/hampafrön? Hur skulle klädbutiker fortsätta sälja slit- och slängprodukter om man började producera extremt hållbart material, så som kläder och papper, av hampa? Listan kan göras lång.

Som medborgare måste vi börja ta ansvar och upphöja ett kollektivt medvetande. Vi måste sluta ägna tid åt meningslösa sakdebatter och lyfta fram det verkligt väsentliga. Det är inte rasismen som är relevant, det är krigen vi ska demonstrera emot. Det är inte SD som är relevanta, det är kapitalismen vi ska stoppa. Det är inte mångkulturen vi ska stå bakom, det är segregeringen vi ska motverka. Det är inte feminismen vi ska befrämja, det är familjetraditionen vi ska återupprätta. Genom att förstå vikten av familjen och upprätta naturliga könshållningar igen kommer vi uppnå ett jämlikt samhälle. Om vi inte kan hålla ihop vår egen familj, hur ska vi då hålla ihop vårt samhälle och vår nation?

2014 är mänsklighetens år.

Principer du kan ta till dig:

* Rösta inte på mainstream-partierna, börja tjäna dig själv och din närhet

* Bejaka öppet sinne istället för att hålla fast vid gamla ideologier

* Sluta titta på TV

* Använd inte proprietär teknologi så som iPhone

* Bejaka Open Source principen i teknologi, nyheter, kosthållning och demokrati överlag

* Bli vegetarian/vegan

* Ta hand om och skydda din familj och dess integritet

* Stöd kontantväsendet


Om författaren

Författare:
a-e-m-

Om artikeln

Publicerad: 17 mar 2014 09:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: