sourze.se

Ingen flyttskatt för "65-plussare"

Många äldre bor kvar i stora villor och bostadsrätter trots att de vill krympa sitt boende med adekvata planlösningar för de service- och omsorgsbehov som kommer med åren.

Nybyggarkommissionen, med f d statsministern Göran Persson i spetsen lanserade nyligen 63 förslag för att få upp bostadsbristen på den politiska agendan. Deras utgångspunkt är den relativa enighet som råder om själva problembilden medan konkreta förslag huvudsakligen hindras av kortsiktig partitaktik.

Kommissionen snuddar också vid rådande tröghet på bostadsmarknaden även om det inte är deras huvudfokus. Det är bra. Men den frågan är kortsiktigt den enklaste bristen att åtgärda och förtjänar att lyftas här och nu.

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden är särskilt angeläget för unga som därigenom skulle få tillgång till önskade bostadsytor. Ökad rörlighet har också en social och generationsövergripande dimension.

Många äldre bor kvar i stora villor och bostadsrätter trots att de vill krympa sitt boende med adekvata planlösningar för de service- och omsorgsbehov som kommer med åren. Bostadsbyten hindras bl a av brist på mindre bostäder med rimlig kapitalinsats.

Men det enskilt största hindret för ökad rörlighet på bostadsmarknaden är reavinstskatten vid bostadsförsäljning – den sk flyttskatten. Bara en flytt från en stor till mindre bostadsrätt i samma trappuppgång genererar flyttskatt som i många fall gör bytet omöjligt.

I Sverige är den genomsnittliga skattekostnaden för att flytta från ett småhus cirka 24 000 euro. Motsvarande siffra i Norge och USA är 6 000 euro. I Sverige omsätts bara 2 procent av småhusbeståndet per år mot 5 procent i Norge och USA. Den svenska flyttskatten hindrar allas vårt behov av olika bostadslösningar i livets olika skeden.

När fastighetskatten slopades och reavinstskatten höjdes år 2008 minskade de äldres bostadsaffärer kraftigt. Reavinstskatten på försäljning av villor och bostadsrätter ger staten totalt drygt 17,6 milj/år, varav 3,8 miljarder kommer från gruppen 65-74 år som säljer sin bostad och 3 miljarder från gruppen 74 år och äldre. Under en femårsperiod har 70 000 bostadsägare bara i Stor-Stockholm avstått från att flytta.

Nybyggarkommissionens reformförslag kan förhoppningsvis få visst genomslag, men sannolikt handlar det om processtid på tio år. Den tiden ska vi använda konstruktivt. Jag föreslår en solnedgångslagstiftning med 10 års löptid. Utifrån dagens statistiska underlag föreslår jag att reavinstskatten (den sk flyttskatten) slopas helt för personer som fyllt 65 år och som ägt sin bostad i 10 år. Det skulle under tioårsperiod öka äldres möjligheter att skaffa sig ett efterlängtat och mindre boende och frigöra bostäder för unga familjer. Det handlar om en tidsbegränsad övergångsreform med överskådliga konsekvenser i statsbudgeten. Reformen skulle sätta fart på de flyttkedjor som skapar positiva bostadslösningar för unga och gamla i livets olika skeden.


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 03 mar 2014 12:34

Fakta

Ulf Lönnberg
Styrelseled i KDs Seniorförbund
KD-kandidat till Riksdagen 2014 föreslå

Länkar

www.ulflonnberg.com

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: