sourze.se
Foto: Lennart Perlenhem

Foto: Lennart Perlenhem 

Stora förväntningar på nya chefen för Arbetsförmedlingen

"Framför honom står en av Sveriges största och dyraste organisationer som är uppbyggd av gamla traditioner och trögrörlighet. Arbetet som behöver göras för att förändra en stel och icke-modern organisation är enormt."

Idag står alldeles för många unga utanför arbetsmarknaden och får inte chansen att visa vad de kan på ett första jobb. Förutsättningarna för oss unga är olika, men oavsett vad tar det alldeles för lång tid för många att ta första steget in till arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen som ska vara länken mellan arbetslösa och arbetsgivarna tar idag inte det ansvaret.

Under 2003 levererade arbetsförmedlingen 8,3 jobb per arbetsförmedlare, vilket är mindre än ett per månad. År 2010 hade den siffran stigit till 9,5 jobb och år 2011 hade den stigit ytterligare, till 10,3 jobb. Under dessa år är det många unga som förlorat chansen att bli vuxna på grund av Arbetsförmedlingen. Idag är kopplingen mellan Arbetsförmedlingen och arbetslivet väldigt svag, hälften av arbetsgivarna väljer bort Arbetsförmedlingen när en nyrekrytering skall ske. Även vi unga väljer bort Arbetsförmedlingen när vi ska söka jobb, bara en av tio unga tror sig få hjälp till arbete av Arbetsförmedlingen.

Under de senaste dagarna har Arbetsförmedlingen fått en ny generaldirektör. Framför honom står en av Sveriges största och dyraste organisationer som är uppbyggd av gamla traditioner och trögrörlighet. Arbetet som behöver göras för att förändra en stel och icke-modern organisation är enormt. För att vi ska lyckas med arbetet att få fler människor till jobb behöver vi en modern och flexibel arbetsförmedling.

Detta kan vi lösa genom att öppna upp för en mångfald av arbetsförmedlare. Där Arbetsförmedlingen tar hand om diagnosticering och myndighetsutövandet, och låter proffsen ta över förmedlandet och matchandet. I Australien infördes detta system för över tio år sedan och har idag en stor mångfald av arbetsförmedlare, många specialiserade och med goda kontakter med arbetsgivare eftersom det är deras förmåga att förmedla arbete som avgör om de får betalt eller inte. Många naturliga arbetsförmedlare dök upp; fackförbund, intresseorganisationer och branschorganisationer. Med stor säkerhet skulle det även ske här om vi började tillåta fler att agera arbetsförmedlare.

Detta system har redan börjat gro i Sverige när IF Metall startade sin egen arbetsförmedling. Det är ett av några lysande exempel på vad vi kan göra för att fler människor ska få chansen till ett jobb. Vi måste fortsätta sänka trösklarna för unga in till arbetsmarknaden, slopandet av arbetsgivaravgifter för unga, en mer flexibel arbetsmarknad och en starkare koppling mellan arbetsgivare och arbetssökande tillsammans med en utbildning som ser varje elev. Det är så vi bygger ett samhälle där alla får vara med och bidra.
 


Om författaren

Författare:
Erik Bengtzboe

Om artikeln

Publicerad: 27 feb 2014 18:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: