sourze.se

Det upphörda apoteksmonopolets verklighet

Antalet personer som förgiftas av paracetamol, som förekommer i några av de vanligaste värktabletterna, har ökat. För fyra år sedan slopades apoteksmonopolet – är det möjligtvis resultatet av detta som vi ser nu?

Redan innan avskaffandet av Apotekets monopol blev verklighet, lyftes farhågorna för vad detta skulle innebära, man tittade på eventuella konsekvenser. Till exempel kunde man i Svenska Dagbladet, den åttonde november 2008, läsa att ”Det är svårt att förutse effekterna av ett slopat apoteksmonopol och därför bör vi ha en oberoende utvärdering efter ungefär två år”.

I november 2010 hade det gått cirka ett år sedan Apoteket förlorade sitt monopol. Privata aktörer hade fått chansen att komma in på marknaden.

Exakt samma år och exakt samma månad (slump eller inte?) kunde man läsa på SVT:s text-tv att antalet förgiftningar av vanliga värktabletter hade ökat dramatiskt de senaste tio åren. Alltså visserligen redan innan Apoteket förlorade sin ensamrätt till försäljning, men hur skulle utvecklingen nu komma att te sig när det verkligen blev fritt fram? I samma notis kunde man läsa att enligt siffror fram till den nittonde november 2010 hade 2 242 personer kontaktat Giftinformationscentralen med frågor kring paracetamolförgiftning, mot för 1 233 stycken tio år tidigare.

Den 30 december 2010 fanns ytterligare en notis på SVT:s text-tv kring ämnet, där en av Läkemedelverkets professorer, Björn Beermann, ansåg det vara av betydelse att även Apoteken – liksom butiker och bensinstationer – skulle ha en 18-årsgräns för inköp av receptfria läkemedel, då kunskapen kring de skador dessa kan ge upphov till, var ”skrämmande låg”. Det fram gick även i notisen som publicerades den nittonde november, som med hänvisning till Jönköpings-Posten menade att 16–17-åringar väljer att överdosera med värktabletter (pracetamol) som ett rop på hjälp istället för att begå självmord. Enligt notisen från den 30 december, betraktas värktabletter med paracetamol som ”bland de vanligaste självmordspillren”.

Så vad har hänt fram tills idag? Lördag den artonde januari 2014 upprepas den drygt tre år gamla rubriken, nu i Svenska Dagbladet: ”Allt fler förgiftas av värktabletter”. Av artikeln framgår att ”Antalet patienter som vårdas på sjukhus för att de förgiftats av paracetamol ökar kraftigt”. Sjukhus. Ja, det var det som var nästa steg i kedjan och det konstateras att läkemedlet ökar risken för leverskador. I allvarliga fall kan det leda till transplantation, och till att man kan avlida.

Vidare kan vi läsa att på fem år har antalet samtal till Giftinformationscentralen från sjukvården om patienter som förgiftats av paracetamol nästan fördubblats (från 662 år 2008 till 1 116 år 2013). Även allmänhetens frågor kring fall av paracetamolförgiftning till Giftinformationscentralen har ökat kraftigt under den här perioden.

Jag undrar om vi inte har fått svaret nu? Svaret på vad ett avskaffande av Apoteksmonopolet innebär. 2008 sades det vara svårt att förutse effekterna, men det var då det. På de drygt fem år som gått sedan frågan ställdes, och med några år färre i teorin, tror jag mig se att vi är svaren ganska nära. Människor förgiftas – medvetet, eller omedvetet låter jag vara osagt. Människor tvingas genomgå transplantationer. Människor dör. Där har ni svaret, ni som beslutade om avskaffandet. Var det det ni ville ha? så ni är nöjda nu? Om inte, vad tänker ni göra? Och när? 


Om författaren

Författare:
Maria Sågå

Om artikeln

Publicerad: 20 jan 2014 08:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: