sourze.se
Foto: Flickr/darcyadelaide (CC 2.0)

Foto: Flickr/darcyadelaide (CC 2.0) 

Dags att förbjuda elchocksbehandlingar, sk ECT, under tvång?

Psykiatrin i Sverige ger varje år tusentals elchocksbehandlingar under tvång. Är det inte dags att se över detta och följa i andra länders spår och förbjuda tvångs-ECT? Varje patient och anhörig bör ha rätt att välja i ett demokratiskt samhälle.

Elchocksbehandlingen, sk ECT-behandling, som innebär att man orsakar ett större epileptiskt anfall hos patienten med en stark elchock, är en ifrågasatt metod på många håll. Många människor har vittnat om skador och anmält, skadestånd har betalats ut och det finns vetenskapliga bevis mot elchocksbehandlingen.

Psykiatrin i Sverige har dessutom blivit kritiserad av Socialstyrelsen för att inte ge anhöriga och patienter en fullständig och korrekt information innan ECT.

I dagarna har man kunnat man läsa i media om en patient i Piteå som tvingats till 108 elchocksbehandlingar. Andra serien elchocker gavs dessutom trots att patienten hade fått skador - minnesstörningar och koncentrationssvårigheter - från den första serien.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu ingripit och kritiserat rättsspsykiatrin i Öjebyn för detta hanterandet.

Man kan verkligen fråga sig hur det var möjligt att tvinga en patient till över 100 elchocker och dessutom fortsätta behandlingarna när skador hade uppkommit.

Var de anhöriga fullständigt informerade?

Det finns fler exempel på skador från tvångs-elchocker

En patient som fått över hundra elchocksbehandlingar under tvång - de senaste hösten 2012 säger så här:

"Mina anhöriga och vänner ser att jag blivit personlighetsförändrad, fått svåra
minnesstörningar - halva mitt liv är utraderat. Det är en stor sorg för mig. Har ju tappat allt
min självförtroende med. Svårt att hänga med i diskussioner så jag sitter mest tyst då."

Detta är anmält till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och till Socialstyrelsen.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) uppmärksammade för något år sedan en person som tvingats till 125 elchocker under ett år på S:t Lars i Lund.

"Det känns som jag blivit utsatt för tortyr – det är så förnedrande och omänskligt"

"Elchockerna har gett mig mycket sämre minne och jag har svårt att koncentrera mig"

En annan patient hotades med tvångs-ECT om hon motsatte sig elchocksbehandlingarna. Detta har anmälts till IVO och Socialstyrelsen.

Andra sätt att påtvinga ECT

Elchocksbehandlingar kan tvingas på patienter på andra sätt än inom tvångsvården. Det finns många exempel på att psykiatrin påtvingar och övertalar ovetande och omedvetna patienter att acceptera ECT. Patienterna är ofta under kraftig påverkan från psykofarmaka och känner sig maktlösa och helt i händerna på de psykiatriska överläkarna.

All vård skall vara frivillig.

Det är en medmänsklig och demokratisk rättighet för alla patienter och anhöriga att själv få välja om de vill ha elchocksbehandlingar eller ej.

Alla patienter och anhöriga har rätt att i lugn och ro sätta sig in i materialet för och emot ECT och sedan självständigt ta ett beslut.

Alla patienter och anhöriga har rätt att få en fullständig och korrekt skriflig information innan ECT.

I flera andra länder har man förbjudit tvångs-elchocker.

Trots detta så ger man tusentals elchocksbehandlingar under tvång varje år i Sverige.

Är det inte dags att förbjuda tvångs-elchocker även i Sverige?

Peter Larsson

Människor skadas av ECT-behandlingar - hundratals vittnesmål

Skriv på protestlistan mot ECT

Facebook mot ECT

 

 

 

  


Om författaren

Författare:
Peter Larsson

Om artikeln

Publicerad: 26 okt 2013 10:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: