sourze.se
Foto: flickr/Mart Wegman (BY CC 2.0)

Foto: flickr/Mart Wegman (BY CC 2.0) 

Principen om högre skatt för pensionärer är fel

Det blir allt mer uppenbart att i de för oss alla så viktiga pensionsfrågorna går dagens politiker i otakt med både de unga och de gamla. Att söka väljarnas stöd i nästa val på enbart en enig fasad oavsett politiskt innehåll duger inte.

Det är inte svårt att förstå logiken bakom arbetslinjens princip: stimulans för mer arbete genom särskilda jobbavdrag. För en pensionär som väljer att jobba är jobbavdrag + gällande reducering av arbetsgivaravgiften gynnsamt.

Men det är en obegriplig, oacceptabel och orättvis princip att lönepensionärerna ska betala högre skatt än arbetande löntagare. Det är, enligt en internationell jämförelse som PRO låtit forskare göra, bara i Sverige som pensionärer beskattas högre än löntagare.

Men för den som arbetat hela livet och drabbas av högre skattetryck som pensionär finns ingen logik. Han eller hon har ingen större – snarare mindre - skattebetalningsförmåga än före sin pensionering. Trots Alliansens och KDs målmedvetna strävanden ökar gapet mellan pensionärernas högre och löntagarnas lägre skattetryck. Att gapet ökar – och inte minskar - beror på den så kallade bromsen och jobbskatteavdragen.

Det skorrar falskt i de hyllningskörer som onyanserat enbart lyfter fram den sakpolitiska prestationen (Borgs eller Hägglunds?) att lyckas ”ge” mer än utlovat. Bra att skattesänkningens effekt nu och framåt är på plats – om inte en regering efter valet en återställare och höjer den igen. Det är en flagrant underskattning av väljarna att tro att högt positivt tonläge mildrar skatteprincipernas felaktiga konsekvenser. Lönepensionärer, som alla andra, kan själva räkna plus och minus.

Arbetslinjen med jobbskatteavdrag är bra, den träffar rätt där arbetsstimulans behövs som bäst. Att flergenerationssamhället stimulerar och välkomnar de äldre i arbetslivet är utmärkt. Men att straffa de lönepensionärer som inte orkar eller vill arbeta efter att ha fullföljt sin förvärvslivsmannagärning, det är ett feltänk. Alliansen kunde redan från början, parallellt med att jobbavdraget infördes, lanserat någon form av ”pensionärsavdrag” - det finns flera alternativa vägar att gå. Med det förtroendekapital Alliansen har om ordning och reda i statsfinanserna finns förståelse hos väljarkåren om att något blev fel och respekt för de politiker som för framtiden vill och kan rätta till det som visat sig vara principiellt felaktigt.

Dagens och morgondagens pensionärer står över huvud taget inför tuffa tider. Enligt EUs beräkningar kommer pensionen år 2048 bara vara 48,2 procent av inkomsten. Finland utarbetar redan nu nya strategier för hur välfärdssystemen ska justeras utifrån parametrarna, ökad livslängd, åldrande befolkning och färre förvärvsarbetande per pensionär. 2048 är dagens 25-åringar 60 år fyllda. Att bygga långsiktiga pensions- och skattesystem med utrymme för eget sparande är nödvändigt och moraliskt sunt i en tid när tre- och fyrgenerationsöverlappning redan är verklighet.

Lyckligtvis är dagens ungdomar är med på noterna. I ålderskategorin 27-30 år och 30 år eller äldre är det 58 procent som pensionssparar. I ålderskategorin 20-23 år är det 17 procent. I ålderskategorin 20-23 år har pensionssparandet ökat i jämförelse med år 2000 då det endast var 10 procent som pensionssparade privat. Det tyder på att attityden till att pensionsspara har utvecklats och att allt fler individer anser att det är en viktig fråga. (enligt Christopher Andersen Eliasson, Karlstads Universitet). Det framstår som allt mer uppenbart att i de för oss alla så viktiga pensionsfrågorna går dagens politiker i otakt med både de unga och de gamla.

Alliansen – eller något av småpartierna med särskilt ansvartagande för de svagaste i vår mera välskötta välfärdsstat – måste tänka om före nästa val. För det första utarbeta inom pensionsuppgörelsens ramar ett nytt principprogram om långsiktig Skattepolitik för pensionärer. För det andra: Lova att stå fast vid pensionsuppgörelsen i kommande regeringsförhandlingar oavsett om det blir en blocköverskridande regering. Det handlar om 1,7 milj väljare som är 65+. Konceptet att söka väljarnas stöd i valet 2014 på enbart en enig fasad oavsett politiskt innehåll kommer inte att vara tillräckligt för valseger.


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 05 sep 2013 10:32

Fakta

Ulf Lönnberg är ledamot i Kristdemokraternas Seninorförbund föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: