sourze.se
Artikelbild

HD gör det svårare att straffa sexköpare

Genom framför allt ett aktivt feministiskt arbete så kriminaliserades sexköp i Sverige 1999. Men få sexköpare åker fast och lagförs av rättsväsendet. Det finns nu anledning att uppmärksamma ett HD-beslut som leder till att det blir ännu svårare att lagföra sexköp.

Vårt rättsväsende bygger på tanken att olika brottslingar som har brutit mot lagen ska lagföras och få en påföljd, ett straff. Ändå vet vi att ytterst få sexualbrott leder till fällande dom. Fortfarande skuldbeläggs offer för sexuella övergrepp och fortfarande visar ett ålderdomligt rättväsende att kvinnor och flickor döms utifrån fördomar om mäns och kvinnors sexualitet.

Det gäller också i prostitutionsrelaterad brottslighet. Det finns nog ingen samhällsföreteelse där det så tydligt synliggörs hur rättsväsendet ser på kvinnor som hur de ser på kvinnor i prostitution och det våld de utsätts för i de patriarkala strukturer som verkar där. Straffet för sexköp är 50 dagsböter, något som HD bestämde praxis till genom en dom 2002, när sexköpslagen funnits i bara tre år. Ibland blir inte påföljden mer än böter på 2000 kronor för att delta i global kvinnohandel. Det är också ett ytterst litet fåtal av sexköparna som lagförs. Det tycks inte heller spela någon större roll om det är minderåriga som är inblandade som offer. Prostitution som prostitution, tycks domstolar resonera.

Men nu har det dessutom hänt något som i försvårar och kanske till och med undandrar möjligheten att lagföra sexköpare. Det är faktiskt ingen slump att detta sker. Ett antal försvarsadvokater med klar antifeministisk agenda har senare tid drivit fall där de förskjuter tolkningar av lagar inom främst sexualbrottsområdet. Vissa utav dessa fall har fått stort medialt utrymme. Andra fall får pågå i det tysta.

Nu finns ett sådant ”tyst” fall. En utav dessa försvarsadvokater försvarar en sexköpare som åkte fast i Göteborg för något år sedan. Mannen accepterade inte ett strafföreläggande och hans försvarare drev fallet först i tingsrätt och överklagade sedan den fällande domen till Hovrätten för Västra Sverige. Sexköparen fälldes även där men advokaten överklagade till HD och de beviljade märkligt nog prövningstillstånd. I juni kom så HD:s beslut. De river upp den fällande domen i Hovrätten.

Det är inte heller en slump, HD har rivit upp flera kvinno- och barnfientliga domar på kort tid. Detta var alltså den tredje. HD hänvisade beslutet till Europakonventionen. Man slog fast att den åtalade måste få kalla den prostituerade som vittne.

Alla som vet något om prostitution inser att detta är ett dråpslag mot sexköpslagen. Det är i princip att undanröja den smygvägen.


Både åklagare och polis som utreder prostitutionsrelaterad brottslighet har uttryckt att detta blir problem. Det blir svårare att fälla sexköpare - som om det inte redan är svårt nog. I praktiken innebär det att sexköparen kan driva sitt fall till domstol och bli friad om inte en kvinna ställer upp som vittne. Det torde var mycket sällsynt framför allt om det är utsatta kvinnor eller flickor och det gäller framför allt de som kommer från annat land som har står under hallickars ”beskydd” eller där det finns så kallade pojkvänner/kusiner i bakgrunden.

Så har HD i tysthet satt sexköpslagen ur spel. Vad som händer nu är att ärendet återförvisas till Hovrätten. Där kommer de inte ha något annat val än att fria mannen och praxis kommer sättas. Rättegången kommer ske någon gång den kommande hösten.

Medier är totalt tysta om det här viktiga fallet. De har också varit i stort sett tysta om fallet med den åklagare som fått tillbaka jobbet av Statens ansvarsnämnd trots att han åkt fast sexköp och erkänt att det inte var första gången. Dessa två fall hänger ihop. Tillsammans normaliserar de en acceptans för sexköp och förstärker ytterligare sexköparnas position i samhället och i rättsväsendet.

Svensk kvinnorörelse och svensk feminism har lyckats genomdriva olika lagstiftning som ska skydda kvinnors liv och hälsa och normalisera en bättre kvinnosyn. Sexköpslagen var en milstolpe när den kom 1999. Men det innebar inte att allt var frid och fröjd eftersom vi har ett rättsväsende som släpar efter ganska rejält. Nu är det alltså riktigt illa. Är det så att sexköpslagen sätts ur spel med denna dom bör det uppmärksammas och inte ske i det fördolda bakom ryggen på svensk kvinnorörelse och svensk feminism. Det är alltså viktigt att uppmärksamma denna dom. Den kommer att få betydelse framöver. 


Om författaren

Författare:
Marie Johanson

Om artikeln

Publicerad: 27 aug 2013 10:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: