sourze.se
Foto: flickr/Guillaume Baviere (BY CC 2.0)

Foto: flickr/Guillaume Baviere (BY CC 2.0) 

Allemansrätten: Frihet, skövling eller exploatering?

"I min föreställning har varit att man har rätt att tälta en natt på varje ställe om man inte skräpar ned, är försiktig med eld, etc. Det som nu händer är en ren exploatering och stundom skövling av känslig natur. Det har aldrig varit avsikten."

I sommar har allemansrätten kommit under debatt. Markägare har runt om i Sverige börjat blockera skogsvägar, satt upp hinder med mera för att hindra stora gruppers inträde till deras marker. Det handlar i de flesta fall om invandrargrupper som har lockats att tjäna pengar genom att plocka bär. Det handlar både om företag som organiserat resor, anvisat campingplatser eller annat tillfälligt boende för asiater och afrikaner och européer som vill använda både EU-rätten att arbeta utomlands som allemansrätten för att tjäna pengar och kunna försörja sig. Allemansrätten är enligt wikipedia en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär och svamp. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Ordet syftar främst på rätten så som den förekommer i Norge, Sverige, Finland och Island, också om liknande rättigheter finns i glest befolkade trakter i andra delar av världen. Rätten har något olika utformning och innebörd i varje land.

På senare år har allemansrätten explicit skrivits in i lagen i Sverige och Norge, men också i dessa länder grundar sig reglerna till största delen på sedvanerätt och en motsatsvis tolkning av vissa lagregler som anger vad som är förbjudet; motsatsvis tolkning innebär då att det som inte är förbjudet är tillåtet. Innehållet i allemansrätten utformas även genom prejudicerande domar. Det finns förhållandevis få sådana domar så många konflikter mellan markägare och nyttjare av allemansrätten har sin grund i oklarhet om vad allemansrätten exakt omfattar och vad som faller utanför.

Bärföretagen ser en möjlighet att skaffa gratis råvara till sina produkter och använder billig utländska arbetskraft i samma företagsanda. Arbetslösa och fattiga ser en möjlighet att tjäna pengar och beger sig ibland på vinst och förlust till Sverige. Förra sommaren fick lokalbefolkningen göra insamlingar för att bistå romer från Rumänien och Bulgarien och ambassaderna fick till slut finansiera bussresor till hemlandet. Det har också förekommit uppror bland grupper som lockats hit utan bindande avtal som blivit utan lön sedan bären sinat.

Allemansrätten har varit en sedvanerätt som vilat på att befolkningen känt ett eget ansvar för att förvalta den. I min föreställning har varit att man har rätt att tälta en natt på varje ställe om man inte skräpar ned, är försiktig med eld, etc. Det som nu händer är en ren exploatering och stundom skövling av känslig natur. Det har aldrig varit avsikten. Politikerna bör ta itu med klara lagregler med strikt straffansvar så att vi kan behålla den klenod som allemansrätten är.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 14 aug 2013 18:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: