sourze.se
Artikelbild

Om vilda vargar

Ett anspråkslöst förslag till lösning av vargprobelmatiken i tider av ekonomiska kriser och recession.

Det finns kanske trehundra vargar, kanske något tjugotal lodjur och några hundra brunbjörnar. Det finns nio miljoner svenskar, fem miljoner bilar men bara några tusen vilda rovdjur i vårt land.

Innan människor flyttade till dessa karga och kalla trakter, fanns det varg. Vargar har etablerat sig över hela planeten och varit det vanligast förekommande däggdjuret. De lever i flockar, storfamiljer, strövar över vidsträckta områden, söker bytesdjur, föda, partner, vargar har brunst, de ylar mot himlakropparna i vinternatten, ödsligt trånande. Vargar är primitiva, driftstyrda djur, de dödar, river får, dödar hundar. Vargar är djur. Lodjur, brunbjörnar är djur. Insekter är insekter. Växter är växter.

Men människor är människor, satta att råda över jorden. Växter genmanipuleras, insekter besprutas, djur klonas. Biologiskt liv har numera blivit anpassat för att passa in i kulturlandskapet. Ödemarker har plöjts och uppodlats, växter förädlats, planeten har delats in i ekonomiska regioner som ställts under resursplanering och lönsamhetskrav.

Skogar är numera planterade, snabbväxande granar står i räta led med fyra meters avstånd. Lövträdodlingar, energiskogar, utdikade våtmarker, vidsträckta konstgödslade åkrar med genmodifierade monogrödor. Otaliga mil asfalt, städer, betong, glas, staket. Naturen som tidigare setts hotande har tuktats och blivit till resurser för mänskligheten fortlevande och välfärd.

I detta artificiella, av människan omskapade, landskap lever fortfarande kanske trehundra vargar, ett tjugotal lodjur och några hundra brunbjörnar. Som försöker förverkliga liv efter biologiska principer. Som söker partner, vill para sig, ta hand om sin avkomma, som vill leva sina liv efter andra lagar än de finansiella som numera styr planetens oundvikliga utvecklingen .

Visserligen är det fint att det finns vilda djur fortfarande. Att inte alla vargar är utrotade - ännu. Att det fortfarande finns tigrar, lejon, gorillor, orangutanger, chimpanser, havsörnar, pilgrimsfalkar, pandor, igelkottar. Men de hör inte hemma här. Inte längre. Vargar river renar, de dödar hundar, de dödar får. Rennäringen gör stora förluster. Och de dödar jakthundar, skrämmer folk. Utvecklingen har sprungit förbi vargarna, förbi alla vilda djur. Världen är annorlunda nu. Ekonomin är i kris, arbetslösheten växer. Sverige är nära recession.

Nu när planeten är omskapad bör vargstammen, istället för att medföra kostnader för en av sentimentala skäl bevarad ursprunglighet, inordnas i den moderna ekonomin. Vargar bör hållas i hägn, i reservat. Man tänka sig att hålla allt vilt i hägn. Älgar äter nyplanterade granskott, likaså rådjur, lösa vildsvin bökar upp åkermark, grävlingar är trafikfarliga och äckliga. Allt vilt borde hållas i nationalparker omgärdade av stängsel. Till dessa skulle kunna ordnas viltsafaris. Det skulle dra turister, ge arbetstillfällen i glesbygd, bidra till tillväxten. I den nya sköna världen.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 26 feb 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: