sourze.se
Artikelbild

President Obama fälld för brott mot författningen

Absolut nedtystat i etablissemangsmedia är att president Barack Obama faktiskt har fällts i en amerikansk domstol för brott mot författningen, i ett domstolsutslag som kan bli historiskt.

En federal appellationsdomstol i Washington DC slog den 25 januari fast att Obama, genom att använda så kallade "semesterutnämningar", har förbrutit sig mot den tydliga maktdelning som den amerikanska konstitutionen föreskriver.

Enligt konstitutionen skall den verkställande makten presidenten inhämta senatens medgivande vid utnämning av ministrar och vissa högre ämbetsmän. Endast då senaten har längre semesteruppehåll är det tillåtet för presidenten att göra preliminära utnämningar. I detta fall handlade det om utnämningen den 4 januari förra året av tre av de fem styrelsemedlemmarna i Nationella styrelsen för Arbetsmarknadsfrågor utan att senaten konsulterades, trots att senaten formellt var samlad. Denna styrelse övervakar utnämningen av fackföreningsledamöter och undersöker orättvisa arbetsvillkor.

Domstolsutslagets betydelse går långt utöver detta fall, vilket också domstolen fastslår, och gäller alla frågor som har att göra med maktdelningen mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten enligt konstitutionen. Det är ett viktigt beslut för att förhindra att USA går i riktning mot en övermäktig verkställande makt diktatur, en väg som redan Bush-Cheney-regeringen slog in på och Obama fortsatt på.

I sitt försvar hade president Obama och hans jurister i Vita huset hävdat att presidenten själv kan avgöra när senaten är samlad eller inte. Detta argument bemöttes av appellationsdomstolen med utslaget att om man tillät presidenten att avgöra när senaten var på semester eller inte skulle "den ömsesidiga kontrollen" som föreskrivs av konstitutionen "utraderas" och presidenten "ges fria händer att utnämna de personer han önskar när det passar honom om det så skulle vara ett veckoslut, under lunchen, eller medan senaten sammanträdde och han enbart var missbelåten med dess inaktivitet. Det kan inte vara lagen."

Appellationsdomstolen tillbakavisade också Vita husets argument att "semesterutnämningar" skulle vara nödvändiga av "administrativa effektivitetsskäl". I utslaget står det: "Om en administrativ ineffektivitet skulle uppstå som följd av vår tolkning av konstitutionen, berättigar det oss inte att ändra det som konstitutionen föreskriver." Som tidigare utslag fastställt är bekvämlighet eller effektivitet "inte de primära målen eller kännetecknen för ett demokratiskt styre".

Domstolsutslaget är desto viktigare eftersom en federal domstol i samma distrikt den 7 februari kommer att behandla ett annat fall, som gäller samma princip. Det gäller ett överklagande som kongressens representanthus har gjort mot justitieminister Eric Holder för hans vägran att lämna ut dokument om en FBI-operation som kallas "Fort och ilsket" "Fast and Furious", som innebar att den mexikanska knarkmaffian fick stora leveranser av amerikanska vapen. Även här har maktdelningen enligt konstitutionen överträtts eftersom den verkställande makten är skyldig att lämna ut dessa dokument till den lagstiftande kongressen.

Den amerikanske politikern Lyndon LaRouche uttalade sig samma dag som domstolsutslaget i sin vanliga fredagsdiskussion som direktsänds på larouchepac.com varje vecka, och sa:

- Detta är de värsta domstolsutslag mot en sittande president, som jag någonsin hört talas om.

- Detta är en kvalitativ förändring av den politiska situationen i USA.


Domstolsutslaget visar att president Obamas sätt att styra efter sin personlighet rättfärdigar kravet på att han ställs inför riksrätt och avsätts. Obama har också brutit mot rätten att starta krig, vilket enligt konstitutionen kräver att han inhämtar tillstånd från kongressen, vilket han inte gjorde inför Libyenkriget och inte heller för det hemliga stödet till Al-Qaidarebellerna i Syrienkriget.

Läs utförligare rapporter om appellationsdomstolens utslag här.


Om författaren

Författare:
Ulf Sandmark

Om artikeln

Publicerad: 06 feb 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: