sourze.se
Artikelbild

SAS-avtalet: Lönesänkningar nu?

Facket är inte bättre än samtliga medlemmars styrka. Man måste sluta sig samman lokalt och bevaka att de anställdas villkor försvaras.

Nu har personalen på SAS ett nytt avtal. Piloterna får en lönesänkning motsvarande en månadslön. Kabinpersonalen får lönestopp i två år.

Det var en märklig förhandling. SAS skrev ut till personalen och begärde uppoffringar från dem i form av löne- och villkorssänkningar, till exempel pensioner. Enligt Medbestämmandelagen ska företagen som är bundna av kollektivavtal förhandla med facken före man vill göra förändringar för enskilda eller grupper. Lagbrott alltså. Det kanske illustrerar vilket värde företagen tillmäter medbestämmande reformen från 70-talet som Olof Palme kallade århundradets förändring på arbetsmarknaden. Förhandlingarna kom igång hela tiden under hot om konkurs om inte facken gav med sig.

Nu spekuleras i om det här med lönesänkningar är ett avsteg från vad som hittills gällt, att man förhandlar om lönehöjningar och de företag som inte klarar konkurrensen bör gå i konkurs eller läggas ned. Jag tror inte SAS-avtalet bildar modell. Vi får nog se avtal om tillfälliga arbetstidförkortningar där personalen får motsvarande lönesänkning. Man brukar ju inte heller få behålla lönen vid tjänstledighet men principen från fackens sida är att företag som inte är lönsamma ska slås ut och ersättas av nya innovativa företag som kan betala anständiga löner och lönehöjningar.

SAS får betraktas som ett undantag. Företaget ägs av staten och staten kan inte gärna köra sitt företag i konkurs och låta enskilda och organisationer stå för förlusterna. Däremot bör företaget säljas eller ombildas. Sverige kan inte överleva om vi inte har sunda företag som betalar sina skulder.

Däremot är de konservativa strömningar som nu råder i samhället och i företagen en fara för de anställda. Alltför få engagerar sig lokalt i företagen. Medlemmar i facket betraktar facktes ledning som en advokatbyrå som man kräver ska leverera hjälp vid tvister, högre löner och anställningstrygghet. Men facket är inte bättre än samtliga medlemmars styrka. Man måste sluta sig samman lokalt och bevaka att de anställdas villkor försvaras. Inga andra gör det. Passivitet gör att att företagen övertar amerikanska metoder för att driva personalen. Etik som inte får någon näring från fackliga eller etiska intressen. Det innebär ständiga utvärderingar och jämförelser av individers "performance" där ingen prestation i längden är god nog. Ofta slutar det att människor går in i väggen och under brådskande former erbjuds avgångsvederlag. Det är ett samhälle vi inte vill ha.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 23 nov 2012 12:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: