sourze.se
Artikelbild

Gabriel Wikström: "Ny inriktning krävs i bostadspolitiken"

SSU:s utgångspunkt är lika enkel som logisk. För att komma åt bostadsbristen måste vi bygga fler bostäder.

Nästan hälften av landets kommuner har brist på bostäder och när det kommer till bostäder som är anpassade för unga och studenter är bristen än större. Allra värst är situationen i storstadsregionerna.

Samtidigt visar en sammanställning som Byggindustrin presenterade den 2/10 att sedan alliansregeringen tillträdde hösten 2006 har bostadsbyggandet minskat med nästan 74 procent. Trots ett stort behov, en tryckande efterfrågan och befolkningsökningar som överträffat alla prognoser har alltså bostadsbyggandet under alliansregeringen inte bara hållit en låg nivå, utan också minskat kraftigt. Lika alarmerande är att trots alla varningssignaler om bostadsbristen så har alliansregeringen presenterat väldigt få lösningar.

SSU:s utgångspunkt är lika enkel som logisk. För att komma åt bostadsbristen måste vi bygga fler bostäder. För oss är bostadspolitiken en huvudfråga eftersom den så tydligt drabbar ungdomar. Alliansregeringen har under sex år misslyckats med att föra en aktiv bostadspolitik som stimulerar ökat bostadsbyggande. Vi presenterar därför tre viktiga åtgärder för att komma igång med en nyproduktion av hyresrätter, framför allt sådana som unga kan efterfråga.

Använd AP-fonderna för att investera i byggandet av hyresrätter. Att bygga och förvalta bostäder kräver uthållighet över många decennier, vilket många privata aktörer saknar. Ofta är det bara samhället som har tillräcklig stabilitet och nog med resurser för att vara just denna långsiktiga aktör. Vi tror att en stor del av det kapitalet skulle kunna komma från AP-fonderna. Idag placerar och spekulerar de kortsiktigt och till stor del utomlands. En mer ansvarsfull placering av en del av AP-fondernas buffertkapital skulle vara i bostäder, något som flera andra aktörer också har lyft som ett gott alternativ.

Förenkla regelverket för bostadsbyggande. Idag uppgår tiden från idé till färdig byggnad i flera fall till tio år. Det resulterar i ett bostadsbyggande som blir både dyrare och mer riskfyllt än vad det skulle behöva vara och att färre bostadsprojekt startas än vad som annars hade varit fallet. Vi vill att man reformerar plan- och bygglagen för att förenkla bostadsbyggandet och trimma processerna.

Inför investeringsstöd och ränteavdrag för nyproduktion av hyresrätter. Idag finns det väldigt få incitament för byggandet av hyresrätter. Samtidigt är vi i akut behov av att komma igång med ett bostadsbyggande med blandade upplåtelseformer. Vi vill att man återinför investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter och på så sätt sätter press på byggbolagen att bygga efter dem behov som finns i samhället.

Bostadsbristen har blivit ett av den unga generationens största problem samtidigt som politiken tycks stå handfallen. Vi läser nästan dagligen i tidningarna om studenter som tvingas tacka nej till sina utbildningar och om unga som tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad eller helt enkelt får bo kvar hemma. Det är en situation som både unga och samhället förlorar på.

SSU vill stärka det svenska välfärdssamhället och säkerställa alla människors rätt till tak över huvudet. Detta är inte bara avgörande för de många unga som idag står utanför bostadsmarknaden. Det är också avgörande för att säkerställa Sveriges tillväxt och utveckling som ett välfungerande välfärdssamhälle. Den politik som alliansregeringen för har uppenbarligen misslyckats. Det är dags för en ny inriktning i bostadspolitiken.





 


Om författaren

Författare:
Gabriel Wikström

Om artikeln

Publicerad: 22 okt 2012 10:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: