sourze.se
Artikelbild

Erik Bengtzboe: "Sveriges unga behöver bostäder - nu!"

Att kraftigt bekämpa åtgärder för fler bostäder på både kort och lång sikt, så som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tillsammans gör, är en stor bromskloss för unga människors livsdrömmar.

Bostadsbristen är tyvärr ett välkänt faktum som inte kan ha undgått någon i Sverige idag. I terminsstartstider ser vi påtagligt hur unga tvingas säga nej till studier på grund av att de inte hittar tak över huvudet. Bristen på en fungerande bostadsmarknad hämmar Sveriges tillväxt när människor dagligen hindras att flytta dit jobben finns, utbildningen är tillgänglig eller kärleken uppehåller sig. De flesta av oss saknar stabilitet och resurser att kunna konkurrera om de bostäder som väl finns. Situationen för oss är unga oacceptabel.

Under hösten har nästan alla partier ondgjort sig över situationen på bostadsmarknaden. Ändå väljer Socialdemokraterna att tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att vända Sveriges unga ryggen till, ytterligare en gång.

Dagens Nyheter berättade nyligen att en enad opposition i riksdagen kommer att fälla regeringens förslag om att göra det enklare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Samtidigt som de skriker i media efter fler lägenheter försöker de blockera varje försök att lösa problemet. Verkligheten de missar totalt är att unga människor behöver någonstans att bo nu. Inte sen.

Vi vill ha en flexiblare hyressättning på bostadsrätter, som inkluderar den faktiska kostnaden för lägenheten. Oppositionen motsätter sig detta även fast det skulle ge fler människor tak över huvudet. Vid andrahandsuthyrning av hyresrätter så räknas bygg- och lånekostnad in i andrahandshyresgästens hyra, något uppenbarligen oppositionen godkänner. När samma föreslås gälla även för privata lägenhetsinnehavare säger de nej. Önskar oppositionen nu förbjuda både offentliga och privata hyresvärdar att både slopa sin inkomst och sina investeringskostnader? Nej, när inkonsekvens och politisk klåfingrighet sätts före unga människors möjlighet till en första bostad säger vi ifrån.

Avgiften i bostadsrättsföreningen styrs dels av de löpande kostnaderna runt föreningen och dels av föreningens ekonomi. Detta ser ingen som ett problem; att en hyresgäst i andra hand genom detta tvingas betala för föreningens belåning. Varför ska då inte belåningen på den enskilda lägenheten få spela någon roll?

Dagens system gör det paradoxalt nog mindre attraktivt att hyra ut desto mer attraktiv lägenheten är. Konsekvenserna är förödande och antalet tillgängliga platser att bo på minskar drastiskt. Men detta verkar inte oppositionen se som något problem.

Att underlätta för andrahandsuthyrningen är ett nödvändigt steg för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad. I förlängningen behövs enhetliga och enklare byggregler samt en friare hyressättning för att fler bostäder ska växa fram. Utöver detta krävs en större flexibilitet för uthyrning så att bostadsbeståndet kan nyttjas så effektivt som möjligt. Så är inte fallet idag. Sanningen är att lägenheter hellre tillåts stå tomma än hyras ut till välbehövande studenter och ungdomar.

Sveriges unga behöver någonstans att bo, och det nu. Att då kraftigt bekämpa åtgärder för fler bostäder på både kort och lång sikt så som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tillsammans gör, är ett enormt hinder för vår gemensamma tillväxt, men framför allt en stor bromskloss för unga människors livsdrömmar. Att göra detta samtidigt som man i media skriker om fler bostäder är inget annat än hyckleri.


Om författaren

Författare:
Erik Bengtzboe

Om artikeln

Publicerad: 15 okt 2012 12:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: