sourze.se
Artikelbild

SAAB borde fått hjälp att skärpa sig istället för att göra konkurs

Ska vi börja packa väskorna nu och flytta ner till centrala EU?

SAAB:s konkurs är ett faktum. Victor Muller lade vid sin presskonferens igår all skuld för det slutliga misslyckandet att rädda SAAB på rekonstruktören Guy Lofalk, som enligt Muller förstört förhållandet mellan hans "team" och GM, varvid GM tröttnat på att vara medgörliga i att hitta en lösning för den teknik de inte vill ska hamna i "fel" händer. Samtidigt flaggade Muller för att det ändå kan bli en fortsättning för SAAB, eftersom, som han sade, den svenska konkurslagstiftningen i mycket högre grad än andra länders motsvarande lagar, medger att ett bolag som gjort konkurs återuppstår.

Sedan Spyker Cars med Victor Muller entrade SAAB-scenen är det många som har höjt på ögonbrynen och undrat varför han satsar på det här projektet. SAAB har ju inte varit lönsamt på många år, vad är det som ska göra att den trenden vänder under Spykers ägande och med Victor Muller som eldsjäl? Eller, ja, frågan om varför någon alls ägnar sig åt att rädda SAAB har ställts sedan väsentligt längre än så. "Låt andra bygga bilar som kan göra det med lönsamhet", menar många och har gjort i många år.

Jag har funderat lite på det, på om det kan motiveras att en industri ska finnas kvar trots att den är olönsam. Jag tror nämligen att det kan det och att det har att göra med att det angivna skälet till att man bör lägga ner till exempel SAAB i högsta grad är rationellt/pragmatiskt snarare än irrationellt och känslomässigt. Det lobbyn, mot att SAAB ska fortsatta sin verksamhet, menar, är att ett bolag som inte på så många år har lyckats visa vinst ska läggas ner eftersom andra företag i andra delar av världen är bättre på att driva lönsamma fordonsfabriker än SAAB. Det är logiskt, det är rationellt, det är pragmatiskt.

Men - varför har vi över huvudtaget tillverkat bilar i Sverige? Är det för att Sverige har varit den optimala platsen att bygga bilar i - ett rationellt skäl? Eller är det för att vi svenskar råkar bo i Sverige - ett irrationellt skäl? Varför tillverkar vi över huvudtaget något i Sverige? Är det för att för varje tillverkad produkt har vi bedömt att Sverige är det bästa stället att göra det på? Eller, igen, är det för att vi råkar bo här? Är det inte rätt uppenbart att det är för att vi svenskar bor här som vi bygger upp industrier i Sverige, precis som andra länders invånare bygger upp industrier där de råkar bo. Alltså, ett av grundskälen till varje lands näringsliv, utvinnande av naturtillgångar exkluderat, är irrationellt. Så vad skulle hända då, om vi med hela vår tillverkningsindustri omprövade des existensberättigande på basis av huruvida det ur ett globalt perspektiv är optimalt att den ligger i Sverige? Företag som sådana måste självklart bygga sin verksamhet på rationella beslut, men det råkar vara människor som driver dem, företagen, och de, människorna, baserar inte hela sin tillvaro på rationella beslut, utan först och främst på att de råkar vara födda där de föddes och bor där de råkar bo.

Jag har en känsla av att ett av de starkaste rationella skälen till att inte bedriva tillverkningsindustri i Sverige är för att Sverige är en så liten marknad. Ett företag i ett land med fler invånare, som Tyskland, Frankrike, USA eller Japan - eller Kina, kan på sin egen nationella marknad skapa tillräcklig volym för att inte vara exportberoende för sin lönsamhet, utan låta exporten bli ett projekt i sig som är viktigt för att skapa ett globalt företag, men som inte hela företagets lönsamhet hänger på. Så hur ser framtiden ut? Hur ska näringslivet i Sverige utvecklas varefter den av t ex fredskäl så önskade globaliseringen realiseras, då man i högre och högre grad torde höja blicken och se ur det globala perspektivet på frågan om var en industri ska etableras? Med vilka rationella argument ska det motiveras att tillverkning sker i Sverige?

Alltså, om skälen till att vi överhuvudtaget tillverkar bilar i Sverige är irrationella, kan motiven till att vi borde sluta med det då vara rationella? Det går inte att säga att svenskar är bättre än andra länders befolkningar, ändå råkar det vara så att vi i Sverige har oproportionerligt stor industri. I Sverige, med en befolkning av samma storlek som London eller Paris, finns två i grunden helt egna personbilsmärken. Ja, varför är det så? Jag vet inte, men borde inte lösningen på SAAB:s olönsamhet varit att skärpa sig och skapa lönsamhet igen, snarare än att lägga ner företaget och borde inte vi svenskar läs regeringen hjälpt till att lyckas med det? För annars - ska vi börja packa väskorna nu och flytta ner till centrala EU?


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 20 dec 2011 16:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: