sourze.se
Artikelbild

Papparättsrörelsen förtalas av feminister

Så här i kvinnodags-tider kan det vara på sin plats att belysa det systematiska pappaföraktet i landet. Det handlar om oblygt förtal av den så kallade "papparättsrörelsen".

Denna artikel handlar i själva verket om den sannolikt största strukturella diskrimineringen i modern tid. Varför tillåts den?

I trailern till SVT:s program "Dox" – ett program med undertiteln "Women are Heroes", som sändes tisdag 8/3 svt.se/dox – får tittaren veta att kvinnor "diskrimineras i fredstid" och är "offer i krig".

Frågan är vilket värde den kunskapen har, eftersom man alltid kan och måste relatera sådan "kunskap" till kvinnors genetiska motsvarighet: män.

Följaktligen:
* om kvinnor är hjältar, vad är då män?
* om kvinnor diskrimineras i fredstid, vad gäller för män i fredstid?
* om kvinnor är offer i krig, hur är det för män i krig?
* talar man om alla kvinnor eller vissa och kan man i så fall generalisera likadant om alla män?
* är generaliseringar, rent generellt alltså, verkligen rättvisande för att beskriva den enskilde?

Det är nödvändigt att ställa sig sådana frågor, om man på allvar säger sig värna ett jämställt samhälle.

Resonemanget ovan, liksom det faktum att SVT-programmet "Så ska det låta" nu har fått två kvinnliga pianister, hänger intimt samman med det systematiska pappaföraktet i Sverige. Man kan kalla detta för ett "diskrimineringspaket", eller "åsiktspaket".

I ett antal bloggar raljeras det ogenerat över den så kallade "papparättsrörelsen" och skribenterna drar sig inte för att sätta likhetstecken mellan å ena sidan pappor som kämpar i ständigt motlut i bittra vårdnadstvister under flera års tid och, å andra sidan, pedofiler.

En framträdande person i denna urskillningslösa förtalshets mot pappor är tveklöst journalisten och författaren Monica Arnesdotter Antonsson, som dagligen spydde galla över en rörelse som inte ens finns, över så kallade "papparättsnissar". Det är sannerligen inget vackert epitet att kalla någon radikalfeminist/"elitfeminist" ett uttryck lånat av SVD:s Susanna Popova men hon framstår alltmer som just en sådan.

Några exempel i "motkronologisk" följd på hennes hatiska blogginlägg står att finna här rubrikerna säger rätt mycket; nu kanske jag gör anti-reklam men all publicitet är bra, eller?:

1 "Sanningen om papparättsrörelsen... " 3:e mars 2011

2 "Papparättsrörelsen ska nog tigas ihjäl... " 4:e mars 2011

3 "Papparättsnissarna kan inte tigas ihjäl. Så är det nog..." 6:e mars 2011

Monica Arnesdotter Antonsson rekommenderar i några av inläggen läsning av andra sidor, till exempel:

a "Sanningen om Papparättsrörelsen" – som har ett namn liknande hennes egen anti-Liza-Marklund-bok: "Sanningen om Gömda", en tillfällighet? Det finns även en blogg kallad
"Sanningen om Daddy", hänvisande till papparättskämpen "Daddy" - Joakim Ramstedt. En tillfällighet att ordet "Sanningen" finns där också? Författaren till sidorna/bloggarna tycks känna till väldigt mycket om "Sanningen"...

b "NoBoyToy" – av en uttalad feminist, därtill en hatisk individ.Ur presentationen:

"Det kommer att bli mycket relationer, kvinnligt/manligt eftersom jag är feminist och brinner för kvinnor och kvinnors rättigheter till ett rättvist och värdigt liv, världen över. Detta inbegriper även barn som ofta drabbas av det som kvinnor drabbas av."


Mäns rättigheter tycks inte vara påtänkta hos denna bloggare. Möjligen vill "hen" skriva om historien och frånta män rösträtt.

På bloggarna a och b och även i inlägget 3 så svartmålas bland annat dr. Richard Gardner ohämmat – en amerikan som har gjort oerhört mycket bra för att påvisa att umgängessabotage och PAS – Parental Alienation Syndrome – förekommer, utfört av såväl mammor som pappor! Här kan läsas mer om PAS: "Parental alienation syndrome" Dr. Richard Gardner beskrivs vara "pedofil", ja till och med "ökänd pedofil" enligt signaturen/feministen "noboytoy" sannolikt samma person som ligger bakom bloggen "b" ovan.

Så här skriver personen i inlägget 3:

"Hen försöker bara gå in på detaljer för att rikta fokus ifrån att Papparättsrörelsen förespråkar PAS, även kallat umgängessabotage som är ett begrepp skapat av en ökänd PEDOFIL i USA. Den s.k Dr Rickard Gardner."


Kommentarer:
- "Papparättsrörelsen" är inte enad, men om så vore fallet: vad innebär det i form av rätt/fel/hot mot någon/några?
- "PAS", som inte är exakt samma sak som "umgängessabotage", är i högsta grad en realitet! Det vittnar de flesta familjerättsadvokater i Sverige och utomlands om.
- Dr. Richard Gardner, som stavar sitt namn just så, är inte en ökänd pedofil. Det är mycket fult att tala illa om de döda han dog nämligen i maj 2003, till följd av självmord.

På Wikipedia sägs:

"His son Andrew said shortly after his fathers death that Gardner was distraught over the advancing symptoms of reflex sympathetic dystrophy, a painful neurological syndrome, at the time he took his life."


Här kan man läsa hur han den 9:e juni 1999 bemötte den kritik som han fick: "MISPERCEPTIONS VERSUS FACTS ABOUT RICHARD A. GARDNER, M.D."

Än en gång: vilka bevis finns för att dr. Richard Gardner var pedofil?! Vem har bevisbördan?

Exakt vilka syften driver dessa hatiska människor, som drar alla pappor över en kam? Vad är det egentligen för människor som sysslar med sådant systematiskt näthat?! Som om livet inte vore svårt nog att leva, även utan att dessa olyckliga och sannolikt trasiga individer har ett kontrollbehov och/eller har vigt sitt liv åt att göra livet surt för andra.

De flesta pappor som någon gång har varit involverade i en vårdnadstvist vet att utgången är given långt innan man träder in i rättssalen. Läs gärna mer om detta på den eminenta hemsidan
Min Pappa, där pappor själva berättar om vad som har drabbat dem. Hemsidan har för övrigt gjort seriösa undersökningar av socialkontorens så kallade "vårdnadsutredningar" och har då bland annat konstaterat att i Lunds kommun tilldömdes /tilldöms? mammorna enskild vårdnad i 100 av fallen, där enskild vårdnad utdöms.

Utgången i en vårdnadstvist avgörs dels av lagen Föräldrabalken 6 kap. 3§, som säger att enbart gifta pappor får automatisk gemensam vårdnad, men framförallt utefter förälderns kön med vissa undantag. I praktiken är det socialkontorens så kallade vårdnadsutredningar som avgör utfallet av "vårdnad boende och umgänge" till "barnets bästa" eller hur!?

Ungefär nio av tio föräldrar som tilldöms enskild vårdnad är mammor.

Detta systematiska pappaförakt, det pappaförtal och den mansfientlighet, som regelbundet pågår, borde vara brottslig och bestraffas därefter.

Många pappor, ur den majoritet som inte är pedofiler, har tröttnat på detta ogenerade förtal från framförallt anonyma men också namngivna feminister. Många pappor finner sig inte längre i att huka sig under denna systematiska könsmobbing.

Som tidigare antytts, så finns idag ingen samlad "papparättsrörelse", däremot flera mindre grupperingar. Men även om det hade funnits en sådan enad och finansierad rörelse, så kan jag inte se hur dess existensberättigande automatiskt är lägre och suspektare än dagens mer eller mindre enade statsfeminism som åtnjuter mångmiljonbelopp i skattemedel och som till exempel tar sig uttryck i finansierade kvinnojourer i snart sagt varje kommun.

Jag kan heller inte se hur en enad /samlad "papparättsrörelse" kan upplevas hotfull för en feministisk rörelse värd namnet, det vill säga en som värnar sann jämställdhet.

Ett annat uttryck som statsfeminismen tar sig är lögnaktiga uppgifter om till exempel "ritualmord på barn", spridda genom personer såsom norska före detta professorn Eva Lundgren, med Uppsala Universitets goda minne. Nu har Eva Lundgren avgått med "saltat" avgångsvederlag... vem får betala månntro? men det förmildrar på intet sätt hennes "värv", falska incestanklagelser och splittrade familjer, i kölvattnet av hennes så kallade "forskning", falska vittnesmål, med mera.

En annan person som bör nämnas i sammanhanget, är före detta polisen Monica Dahlström-Lannes, som var djupt involverad i och sannolikt påverkade utgången i Tito Beltrán-målet.

Hon och "allas vår" för vi övervakar ju varandra, eller hur?
Thomas Bodström arbetade båda för Ecpat, men trots det så förnekade Thomas Bodström kännedom om henne.


Det finns även några bra videoexempel på hur den strukturella mans-/pappadiskrimineringen fungerar, även i lagen:

OBS! Texten fortsätter under klippen


Håll till godo, ty de är inte av ondo, liksom merparten av alla män och pappor. Tänka att det ens ska behöva skrivas. Så fungerar dock tyvärr Sverige idag, anno 2011.

Till sist: grattis i efterskott till alla snälla kvinnor på den 8:e mars men även grattis alla snälla män och barn... och djur. Fred på jorden är väl vad vi alla strävar efter, söker och vill ha, eller?Om författaren

Författare:
Liolin Vernram

Om artikeln

Publicerad: 09 mar 2011 11:20

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: