sourze.se

KD måste lära känna sig självt

"I dagarna pågår en debatt om att byta partiledare i KD. Men problemet är att KD har förlorat sin identitet och debatten bör således handla om partiets självbild. Boten mot den djupa krisen heter varken Hägglund eller Odell."

Låt mig förklara. Det finns högljudda röster som vill att KD ska bli ett tydligare högerparti eller ett tydligare borgerligt alternativ. Men problemet för dem är att KD bygger sin identitet på subsidiaritetsprincipen och att denna princip inte kan förenas med kapitalismen fullt ut.

Subsidiaritetsprincipen är en kristen vision om samhället som är ett litet utdrag ur den katolska socialläran. Det är en vision om en samhällsgemenskap som byggs upp underifrån och där alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå för att tjäna det gemensamma bästa. Det säger sig självt att denna princip aldrig får användas som ursäkt för att försumma välfärden eller för att ignorera det gemensamma bästa.

Till detta hör att subsidiaritetsprincipen bara kan utövas tillsammans med solidaritet. Det är en princip som alltid söker efter det gemensamma bästa och medborgarnas välfärd, både nationellt och internationellt. Det är också en princip som vill förändra samhället för att det gemensamma bästa ska fördelas rättvist åt alla.

Den som vill slå ihop denna princip med en liberal kapitalistisk samhällsvision måste brottas med en schizofren syn på sig själv.

Till alla som är rädda för att KD ska röra sig åt mitten/vänster i ekonomiska och sociala frågor, vill jag säga att ni inte har förstått vad äkta välfärd och solidaritet handlar om och att ni går emot KD:s
egen ideologi.

Subsidiaritetsprincipen är inte det samma som att tumma på värdekonservativa ideal när det gäller moral och personsonlig värdighet. Men den som inte får ihop de mjuka och de konservativa värderingarna, den har aldrig förstått vem Kristus egentligen är. Den människan har liksom KD ett stort behov av att lära känna sig själv.


Om författaren

Författare:
Johannes Forsblom

Om artikeln

Publicerad: 31 jan 2011 10:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: