sourze.se

Lathund för konspirationsteoretiker

”Ren fiktion är goda utgångspunkter för konspirationsteoretiker. Från en sciencefictionförfattare Ron Hubbard byggdes det upp trossatser om rymdgubbar som styr mänskligheten som grundlade en slags bisarr religion.”

Ett sällskapsnöje i vissa kretsar är att konstruera konspirationsteorier. En konspirationsteori kan röra stort som smått, men om man vill få spridning på sin konspirationsteori så gäller det att tänka stort. Det optimala är en konspirationsteori som har täckning worldwide.

Mord, katastrofer och olyckor är vanliga teman för konspirationsteorier, de får gärna ha kopplingar till gamla, helst mycket gamla konspirationsteorier. Utgångspunkten för alla konspirationsteorier är att den enkla förklaringen till en händelse aldrig är den rätta, ju krångligare och med invecklad en konspirationsteori är desto bättre.

En bra konspirationsteori bör ha med något med judar, ett beprövat grepp som fungerat förr och som fungerar än i våra dagar. Gärna kan man koppla judar till, till synes helt disparata grupper som wahabiter. Gärna kopplar man judar till storfinans och kapital, vilket inte alls är något hinder för att koppla marxism och kommunism till samma judiska kapitalintressen, ju mer aparta kopplingar desto bättre konspiration.

En konspirationsteori behöver inte bekymra sig om att presentera substantiella bevis som stöd, i stället presenterar man argument som bygger på omvänd bevisbörda, dvs. man presenterar en anklagelse, och utgår från att om motparten själv inte bryr sig om att motbevisa så är tesen sann. Skulle den som anklagas ändå presentera hållbart stöd för sin sak antas de som ger sagda stöd ingå i samma konspiration. Det kan gälla mediernas konspiration, vetenskapsmännens konspiration osv.

Ren fiktion är goda utgångspunkter för konspirationsteoretiker. Från en sciencefictionförfattare Ron Hubbard byggdes det upp trossatser om rymdgubbar som styr mänskligheten som grundlade en slags bisarr religion. På samma sätt går det att utgå från fiktion för att bygga en konspirationsteori, från "Sion Vises protokoll", till Dan Browns beskrivningar av hemliga sällskap med mystiska riter och symboler. Talesättet "Ingen rök utan eld" får hos en konspirationsteoretiker ny innebörd.

Under boerkriget utvecklade boerna något som kom att kallas en "vagnborgsmentalitet" Om man blev anfallen under en resa samlade man ihop sina vagnar i en cirkel, från denna cirkel av vagnar, vagnborgen, försvarade man sig, det var "vi mot världen". Samma gäller konspirationsteoretiker, man ser sig som en liten grupp som skådat sanningen och ljuset och försvarar sig blint mot vad man anser vara en oförstående värld. Vagnborgsmentaliteten gör att man blir oemottaglig till argument som inte stöder den egna teorin.

Som konspirationsteoretiker behöver man inte sätta sig in i stora komplexa sammanhang, det räcker att fokusera på någon enskild detalj som man inte anser stämmer med den allmänt vedertagna förklaringen. Inte heller behöver en konspirationsteoretiker bekymra sig om sakkunskap utan det är bara en fördel att sakna sådan. Invändningar från individer med stor sakkunskap och vetenskaplig legitimitet avfärdas enklast genom att hävda att de naturligtvis ingår i konspirationen.

Så, för att konstruera din egen konspiration: utgå från någon katastrof eller mord, helst katastrof, gå till biblioteket och sök på sciencefictionhyllan, eller ta något av Dan Brown. Bestäm dig för vilket eller vilka hemliga sällskap konspirerat fram katastrofen eller mordet. Att ha med någon slags judisk inblandning är ett säkert kort. Formulera dina anklagelser i en videosnutt på Youtube. Att ingen inledningsvis bemöter dig tar du som intäkt på att dina teser är riktiga, att ingen skriver om dig utanför tuben kommenterar du med mediernas konspiration mot sanningen. Ger dig bara till tåls så kommer du att få anhängare till din teori, hur bisarr och långsökt den än är.

-"Gefundenes fressen!!",… sa österikarn.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 15 okt 2010 10:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: