sourze.se

Är det odemokratiskt att vilja avskaffa demokratin?

"Det gängse försvaret för Sverigedemokraterna, sedan de blev invalda i riksdagen, är att demokratin är viktigast. Ok, så även om ett partis huvudfråga vore förespråkandet av något olagligt så är det demokratin som gäller?"

Frågan om huruvida Sverigedemokraterna är eller inte är rasister, strikt definitionsmässigt, maler i mitt huvud. De själva har ju hävdat flera gånger i media under valrörelsen, att de inte är det.

Definitionen på rasism enligt Wikipedia är "en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland tillskrivs moralisk rätt att härska över andra".

Enligt Sverigedemokraternas Principprogram heter det att "Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen." Om den nationalistiska principen skriver man i samma principprogram, att "Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a återvandring och b assimilering - det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen."

Om skapandet av ett samhälle där alla kulturella och etniska grupper lever sida vid sida med lika rättigheter innebär ett "allvarligt hot" och en "elakartad kränkning" mot det som Sverigedemokraterna vill och partiets föreslagna åtgärd mot de som inte anpassar sig till svensk urkultur är att de måste lämna landet, så torde de som får stanna uppfattas som härskande över de som i så fall utvisas. Alltså är Sverigedemokraternas politik, med den definitionen, rasism.

FN definierar rasdiskriminering som "...varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet."

I det här fallet är det ju ingen tvekan. Självklart innebär det en inskränkning på grund av härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung i dess mänskliga rättigheter om en person tvingas välja mellan att förkasta sin egen kultur eller lämna landet. Alltså är Sverigedemokraternas politik, med den definitionen, rasdiskriminering.

Jag kan inte låta bli att återkomma till frågan i min förra artikel: är Sverigedemokraternas politik tillåten enligt svensk lag?

Det gängse försvaret för Sverigedemokraterna, sedan de blev invalda i riksdagen, är att demokratin är viktigast. Ok, så även om ett partis huvudfråga vore förespråkandet av något olagligt så är det demokratin som gäller? Om ett partis huvudfråga vore att återinföra barnaga, frånta kvinnor rösträtten, införa rätten att gifta sig med fler än en person, införa rätt att ha sex med barn - är det fortfarande demokratin som är det viktiga - folkets röst - och inte vad partiet står för? Om ett partis huvudfråga handlar om att avskaffa demokratin, är det fortfarande demokratin som bör hävdas framför lagar och förordningar?

Jag förutsätter att det finns ett enkelt juridiskt svar på den här frågan. Jag måste erkänna att jag inte själv känner till svaret.


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 06 okt 2010 22:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: