sourze.se

Efter järnridån kom hjärnridån

"Boken Hjärnridån skrevs 1994 och det har gått 15 år sedan den skrevs. Man kan nu konstatera att det inte gick så illa för Ryssland som man befarade i boken."

I ett antikvariat kom jag över en bok med titeln "Hjärnridån" skriven av Kristian Gerner, Stefan Hedlund och Niclas Sundström. Titeln förklaras såhär:

"Efter det att den gamla politiska järnridån försvunnit har uppenbarligen en annan ridå blivit kvar, nämligen den hjärnridå, bortom vilken normala krav på saklighet och argumentation inte längre gäller. Kontentan av de resonemang som förts om det ryska systemskiftet är att man skall hoppas, man skall tro, man skall tycka och man skall känna."


Boken "Hjärnridån" skrevs 1994 och det har gått 15 år sedan den skrevs. Man kan nu konstatera att det inte gick så illa för Ryssland som man befarade i boken. Särskilt Hedlund utmärkte sig när det gällde att komma med pessimistiska rapporter om tillståndet i Ryssland.

Ett samhälles ekonomiska transition är något som måste ske långsamt. Vi har i dagens Ryssland ett fruktansvärt exempel på konsekvenserna av vansinnig och onödig brådska… En snabb transition måste leda till en omfattande förstörelse av reella tillgångar och att sakernas tillstånd inledningsvis kommer att vara betydligt värre än tidigare.

Ideologerna bakom systemskiftet var Jeffrey Sachs och Anders Åslund. Enligt "Hjärnridån" liknar det nyliberala tänkesättet Lenins. Till exempel har Åslund hävdat:

"… vi måste minnas att det öppnar sig en avgrund mellan kommandoekonomi och en marknadsekonomi… först måste det gamla systemet förstöras… sedan måste grunden till det nya marknadsekonomiska huset byggas på andra sidan avgrunden."


Jämför Åslunds ord med Lenins, från Staten och revolutionen:

"… att med en gång krossa den gamla byråkratiska maskinen och omedelbart börja bygga en ny… detta är ingen utopi."


"Hjärnridån" är en mycket bra bok för den som är intresserad av historia, den går tillbaka ända till uppkomsten av Västrom och Östrom 395 och de ortodoxa och katolikerna från 1054. Det visas i boken religionens betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Öst- och Västeuropa. Sedan boken skrevs 1994 har allting utvecklats till det bättre i Ryssland men det är knappast Åslunds förtjänst.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 28 jul 2010 10:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: