sourze.se

Klimatproblemet dementeras i förbigående

Ledande brittisk klimatforskare avlöjar att både temperaturförändring och människopåverkan är osäkra.

Slog på Ekots sista sändning igår kväll. Som tredje eller fjärde nyhet kommer uppgiften om att professor Phil Jones, just "preliminärt" avskedad chef för det brittiska klimatforskningsinstitutet CRU, efter avslöjanden om oegentligheter i hanteringen av information om klimatförändringen på jorden, det sk "Climategate", har gjort en intervju med BBC.

Phil Jones, som Ekot putslustigt kallar “självaste chefen" för det brittiska forskningsinstitutet vid University of East Anglia, utan att i övrigt förklara vilken roll Jones och CRU faktiskt har haft för att påverka hela I-världens befolkning inklusive dess ledare, att sätta människopåverkad klimatförändring på jorden högst på alla agendors agenda, t ex att bidra med historiska temperaturdata till FN:s Klimatpanels rapport från 2001 1, avslöjar rakt av att citat från Ekot:

-"det inte finns några statistiskt säkerställda bevis för en global uppvärmning de senaste femton åren"

och att
- "världen möjligen var varmare på medeltiden, vilket skulle antyda att global uppvärmning inte enbart förorsakas av människan"

...öh.. jaha, god natt…
… VA! Vad sade de?!

Jaha, det var bara att informationen från FN:s klimatpanel, IPCC, om människopåverkad klimatförändring och Al Gores berömda snyftare "En obekväm sanning" visade sig vara helt fel. Jaha. Ja, de båda fick visserligen Nobels fredpris 2008 för just den informationen och arbetet med att medvetandegöra världen om densamma, men det är väl ingen big deal - eller?

Jag känner mig frestad att slå mig själv för bröstet och hävda att de som är ansvariga för de stora etablerade redaktionerna i Sverige, genomgående har sämre omdöme än jag själv. På Sourze har vi sedan i maj 2007 publicerat ett tjugotal artiklar som ifrågasätter den så kallade klimatfrågan såsom den är vedertaget definierad och okritiskt bekräftad av forskare, politiker och massmedier, samtidigt som samma artiklar har refuserats av redaktioner som DN och SvD. Självklart har Sourze även publicerat artiklar av kända svenska företrädare för den människopåverkade klimatförändringsteorin, såsom Anders Wijkman och Maria Wetterstrand.

Men huvudpoängen i Sourzes angrepp på frågan har varit att ifrågasätta att en teori har fått digniteten av bevisad sanning och att den har fått det med stor påverkan från en massiv kampanj av en världskänd politiker med hjälp av amerikansk dramaturgi. Hur kan det inte ha ringt en varningsklocka i huvudet på mina kollegor på t ex SvD och DN?

Nu menar alltså en av de mest tongivande klimatforskarna i världen att det inte är bevisat att temperaturen på jorden har stigit under de senaste femton åren. Samtidigt kom det nya rapporter senast igår om att isen på Grönland smälter i en annan takt än normalt.

Men det är centralt att komma ihåg att det finns två huvudfrågor som ligger till grund för hela debatten om klimatförändringen:

1 Blir det varmare eller inte?

och

2 Är den eventuella temperaturförändringen en effekt av hur vi människor lever på jorden eller inte?

Antag att det blir varmare på jorden. Antag att det inte har med hur vi människor lever att göra utan med samma sak som när klimatet på jorden har ändrats tidigare under sitt sex miljarder år långa liv, dvs av skäl som vi inte råder över. Självklart skulle debatten om åtgärder för att hantera klimtatförändringen då låta annorlunda. Den helt centrala frågan i klimatdebatten har ju handlat om att förhindra klimatförändringen, t ex vid klimatmötet i Köpenhamn i december då målet var att överenskomma om att medeltemperaturen på jorden inte skulle öka mer än två grader fram till 2050.

Om man bestämde sig för att klimatförändringar på jorden bara i liten eller ingen grad kan påverkas av oss människor, skulle debatten se helt annorlunda ut. Då skulle huvudfrågan handla om hur vi ska hantera att vissa idag befolkade delar av jorden kan komma att bli obeboeliga i en inte så avlägsen framtid. Frågorna blir då vidare hur de människor som bor där ska beredas plats att bo på andra delar av jorden, hur långt de behöver flytta, vilka problem en sådan flytt kommer att medföra, hur flytten ska förberedas och lösas. Alltså, lite mer jordnära frågor om man säger så, lite mer konkreta och hanterbara för en mänsklig varelse än frågan om huruvida man bör gå istället för att köra bil till ICA för att medeltemperaturen inte ska öka mer än två grader på 50 år.

1 Wikipedia om Phil Jones


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 16 feb 2010 12:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: