sourze.se

KVA försöker bara vara politiskt korrekta

I artikeln ”Extrema oväder hänger inte ihop med ett varmare klimat” i DN 091216 försöker KVA, Kungliga Vetenskapsakademien, vara såväl ärliga som politiskt korrekta. Det blir inte övertygande.

Man konstaterar i artikeln att jorden nu befinner sej i en varm period, det blev globalt sett 0,7 grader C varmare under 1900-talet. De klimatfluktuationer vi bevittnar är historiskt sett inte unika. Fler oväder väntas inte på en varmare jord. Kostnaderna för väderkatastrofer stiger visserligen, men det är för att vi blir fler, bygger på mer utsatta platser och skaffar oss alltmer komplicerad utrustning. Man kunde nämnt att dödsoffren för väderkatastrofer går ner.

Luftens koldioxidhalt, nu 0,039 procent i volym, sägs ofta vara den högsta på 800 000 år. KVA konstaterar att det finns starka tecken på detta. Hur starka kan de bli då mätningar bara finns för de senaste decennierna? För äldre resultat måste man anlita så kallade ”proxies”, osäkra ställföreträdande observationer. Man konstaterar att människan nu tillför koldioxid i en aldrig tidigare skådad omfattning och påstår att den kan stanna i atmosfären tusentals år. Detta bör illustreras av den globala koldioxidbalansen, som i runda siffror ser ut såhär: Atmosfären innehåller koldioxid motsvarande 750 gigaton miljarder ton kol. Mänskliga aktiviteter, främst förbränning, tillför årligen 7 gigaton. Mellan atmosfär och jordyta utbyts årligen 200 gigaton. Detta ger en genomsnittlig uppehållstid 750/200, ungefär fyra år, i atmosfären.

KVA konstaterar vidare att simuleringar som FN:s klimatpanel IPCC redovisat ger en förväntad global uppvärmning mellan 1,5 och 3,5 grader C till år 2100. Att uppskattningarna bygger på icke verifierade klimatmodeller nämns inte. Den ökande koldioxidhaltens sannolikt positiva inverkan på växtligheten diskuteras inte. Dock, AGW får inte betvivlas och KVAs slutsats blir att "det enda samhälleligt ansvarsfulla förhållningssättet är att, baserat på det rådande kunskapsläget, vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa riskerna.” Visst är KVA politiskt korrekt.


Om författaren

Författare:
Tage Andersson

Om artikeln

Publicerad: 18 dec 2009 10:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: