sourze.se

Ynkligt, Carl Bildt

Utrikesministern tiger om Serbiens brott mot centraleuropeiska frihandelsavtalet

Utrikesminister Carl Bildt ledde igår tisdag en konferens i Bryssel där man bl.a. diskuterade hur man på bästa sätt skulle hjälpa länderna på Västra Balkan att övervinna den ekonomiska krisen. Sverige hade i förväg lovat 20 miljoner kronor till en fond som ska gå till bl.a. budgetnedskärningar och fortsatta reformer.

Man kan diskutera om just budgetnedskärningar är den lämpligaste vägen att förhindra ekonomisk och social misär på Balkan. Länderna där hade det svårt redan före krisen. EU:s protektorat Kosova hade redan före krisen en officiell arbetslöshet på 40 procent, samt som en tredjedel av dess befolkning levde i fattigdom eller extrem fattigdom enligt Världsbanken. Man behöver inte vara ett geni för att inse att budgetnedskärningar, slopade investeringar och minskade bidrag från diasporan stavas hundår för Kosova.

Men Kosova förefaller också på andra plan ha fått ut lite från gårdagens möte. Ordförandelandet Sverige avstod nämligen från att sätta upp på dagordningen de problem som Serbiens ekonomiska blockad orsakar.

Det är nämligen så att krisen på Balkan - också i Kosova - skulle ha blivit mindre omfattande om länderna samarbetat. Instrumenten finns också: samtliga länder i regionen, inklusive Serbien och Kosova, har undertecknat det centraleuropeiska frihandelsavtalet CEFTA, med syfte är underlätta tillväxten genom fri rörlighet av varor och tjänster. Sverige har tidigare varit en stark uppbackare av CEFTA, under åren har otaliga kosovariska besökare på UD fått rådet make business, not war.

Sedan Kosova förklarade sin självständighet i februari 2008 har dock Serbien systematiskt och konsekvent brytit mot sina åtaganden i CEFTA. Gods från Kosova stoppas direkt vid den serbiska gränsen, man hindrar produkter från Kosova från att nå den serbiska marknaden och från att färdas transit till andra destinationer. Det serbiska embargot mot Kosovas näringsliv omfattar också Bosnien och Hercegovina, där Serbiens hantlangare inom Republika Srpska drivit igenom samma policy.

Serbiens inställning kan de facto liknas vid ett olagligt embargo och strider både mot CEFTA:s bokstav och andemening. Det hela sker öppet och offentligt, inför tidningsjournalister och tevekameror. Kosovar Alliance of Business AKB har beräknat att embargot kostat Kosovas näringsliv 96 mil kr under 2009, eller fem 5 gånger högre än det katastrofbistånd som Sverige nu lovat ut - till samtliga länder på Balkan!

Tilläggas bör att Serbien även saboterar Kosovas näringsliv genom att blunda för en massiv smuggling via de serbiska enklaverna i Kosova. Trafiken försörjer drygt 40 procent ! av Kosovas marknad och kostar Kosova ytterligare 120 miljoner kronor per år i uteblivna tull- och skatteintäkter, enligt AKB.

Kosova har små möjligheter att hantera ett sånt tryck utan hjälp från vänligt sinnade länder. Enligt en kalkyl som ABK gjort säljer Serbien tjänster och varor i Kosova till ett värde av 300 mil € årligen, så en väg att gå vore att införa ömsesidiga motåtgärder. Men EULEX och det svenska ordförandeskapet har skickat tydliga signaler att de skulle motsätta sig ett sånt handelskrig, varpå förslaget lades på is. Följaktligen står Kosovas institutioner, beroende som de är av EU:s välvilja, idag helt värnlösa.

Så, du kanske undrar vad ordförandelandet Sverige har gjort i stället för att skydda EU:s gudbarn på Balkan?

Svar: inte ett smack! Carl Bildt som förut generöst delade ut kloka råd till kosovarerna om att ansluta sig till CEFTA och handla med Serbien tiger nu som fisken. Gårdagens möte, där frågan lös med sin frånvaro, är ett bevis därom.

Det är ynkligt! Serbiens åtgärder kan snarast ses som en speciell sorts ekonomisk krigföring mot Kosova. Den slår hårt mot medborgarna i Kosova, men också mot internationella samfundets, däribland också Sveriges, ansträngningar att få landet att fundera.

Alternativet är faktiskt inte så svårt att se. Från EU:s och Sveriges sida borde man utöva påtryckningar på Belgrad för att få dem att upphöra med sitt beteende. Det uppnår man enklast om man villkorar Serbiens närmande till EU. Serbien får förstås erkänna Kosova när det är redo: men tills dess ska landet följa de internationella avtal som man har skrivit under.


Om författaren

Författare:
Shqiptar Oseku

Om artikeln

Publicerad: 09 dec 2009 13:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: