sourze.se

Utveckla alternativa energimöjligheter

Att utveckla alternativ till fossila bränslen är en nödvändighet för att vi på ett beständigt skall klara av framtiden miljöproblem.

När det gäller drivmedel för våra fordon är det hög tid att utveckla våra egna möjligheter att helt och hållet ersätta fossila bränslen som bensin och diesel. Därför bör vi införa en ny typ av "energibönder" i infrastrukturen för leverans av energiråvaror från jord- och skogsbruken. Detta innebär garanterad leverans av metanol, biogas samt etanol, till detta kan läggas produktion av vätgas direkt från våra kärnkraftsanläggningar. Vi bör också utöka laddstationerna, när det gäller el är en annan infrastruktur som bör uppmuntras att byggas nationellt.

För vår tunga industri bör vi i framtiden förlägga en del av den energikrävande produktionen av råvaror och halvfabrikat till Islands naturliga möjligheter, detta passar utmärkt för smältverk när det gäller att uppnå 100 återvinning av metaller. Här kan tilläggas att USA redan utnyttjar denna möjlighet, vi bör inte vara sämre.

Positiva ekonomiska nettoeffekter fås när det gäller vår handelsbalans om vi satsar på att klara av detta själva. Att importera nya bränslen är en helt förkastlig politik eftersom vi till stor del klarar av detta i vårt eget land. Detta ger självklart nya arbetstillfällen vid våra äldre bruksorter.

Om en tydlig politik förs på detta område så blir en annan spinn off-effekt att ny teknologi måste utvecklas som ger nya exportmöjligheter, eftersom resten av världen står inför samma problem, vi borde gå före med gott exempel.

Forcerad och målinriktad forskning inom drivmedel, exempelvis artificiell eller biologisk produktion av vätgas, enzymanvändning vid nedbrytning av cellulosa till socker för etanoltillverkning måste också prioriteras.

En annan aspekt på detta är att vi gör oss oberoende av gas från Ryssland och olja från staterna runt Persiska viken, dessa länder kommer vara de sista som levererar olja och gas i vår värld – tänkvärt, eller hur?


Om författaren

Författare:
C-G Boström

Om artikeln

Publicerad: 20 nov 2009 08:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: