sourze.se

Fars dag, ett komersiellt jippo?

Idag firar vi fars dag. Är det ett kommersiellt jippo utan innehåll?

Nej, vi i Moderatmännen tycker inte det då vi anser att Fars dag har en dyster klangbotten eftersom många barn och deras fäder nekas att fira dagen tillsammans. Vissa hindras att träffa varandra och andra fäder har gett upp och lämnat över sina barn till mamman då samhället tycks se det som en självklarhet att det är hos mamma barnen hör hemma.

I detta förmodat jämställda samhälle frågar vi i Moderatmännen oss varför barnbidraget automatiskt betalas ut till modern och varför hon inte behöver dela med sig av det om hon inte vill vid växelvis boende? Varför får inte fadern automatiskt gemensam vårdnad när barnet föds? Varför tycks en mammanorm råda i frågor som rör familj och reproduktion hos myndigheter som ägnar sig åt dessa områden? Varför krävs ingen kvotering av män till de kvinnodominerade och skattefinansierade sociala myndigheterna när många feminister skriker sig hesa om att kvinnor behövs i de privata företagens styrelserum? Hur förklaras att endast var femte av drygt en halv miljon svenska barn, som lever med skilda föräldrar, bor stadigvarande hos sin far?

Moderaterna beskylls emellanåt för att vara ett mansparti utan att vara det. Inget annat parti är det heller för den delen då alla vägrar ta i de här viktiga mans- och pappafrågorna. Vår målsättning är därför att lyfta denna frågeställning inom vårt parti och passar på att synliggöra vårt engagemang för svenska pappor på denna Fars dag.

En annan grupp av fäder, som vi firar på denna bemärkelsedag, är gaypapporna som börjat ta plats i debatten. Flera svenska homosexuella män har under senare år blivit pappor genom surrogatmödraskap och andra är på gång att bilda familj. Även de kan vittna om misstänksamma socialtanter, kränkande bemötanden och osynliggörande inom barnavården. Vi ser därför med glädje hur även homopapporna börjar göra sina röster hörda och kräva en förändring.

Faderskapet som fenomen måste dels ges upprättelse, dels göras rättssäker. Mängder av män luras till faderskap då det visat sig att de inte är biologiska fäder till sina barn. Det är förvisso inget fel med att inte ha biologiska band men den grundläggande premissen, i form av mammans lögner, är helt förkastlig. Här ser vi att alla nyfödda barn DNA-testas för att faderskapet ska kunna fastställas och därmed skapa trygghet för svenska män.

Kvinnojourernas skattefinansierade verksamhet måste vidare bli mer transparent och rent hus måste göras med den män-är-djur-attityd som tycks florera i dessa sammanhang. Vi i Moderatmännen föreslår införandet av jourer som rör samlevnadsfrågor och vars ledord är könsneutralitet. Att kvinnojourer har gömt mammor som rymt med sina barn trots att pappan tilldelats vårdnaden och sedan inte straffats för denna egenmäktighet är obegriplig och måste få ett slut.

Vår agenda är liberal och vi stödjer därför till fullo kvinnors krav på autonomi och självständighet samt uppskattar deras utsagor om att kvinnor måste sluta uppoffra sig för män. Vad vi ifrågasätter är när dessa självklara anspråk sker på svenska mäns och fäders bekostnad. Män måste öppna ögonen, se denna problematik och börja formulera motkrav då målsättningen är jämställdhet, verklig jämställdhet.

Moderatmännen/gm
David Knezevic
Janne Runsvik
Jan-Erik Leijon
Robert Suziã
Urban Johansson


Om författaren

Författare:
Janne Runsvik

Om artikeln

Publicerad: 08 nov 2009 17:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: