sourze.se

Kärnkraft - Ja tack!

Vi bör satsa på ny kärnkraft för att trygga välfärden och säkra jobben i den svenska basindustrin, samt på vätgas som drivmedel för att förbättra vår gemensamma miljö.

Det är glädjande att Nya Moderaternas arbetstämma i Västerås bestämde att gå vidare med kärnkraft i vårt land samt att industrin tillsammans med Vattenfall skall utreda möjligheterna med ny baskraft för att trygga välfärden och säkra jobben i den svenska basindustrin. Dessa nya anläggningar skall även vara utsläppsfria så långt det går, enligt Vattenfall.

Mitt förslag är att bygga tre nya kärnkraftverk där ett av dessa kan användas till renodlad vätgasproduktion. Dessa nya verk bör byggas i Karlshamn och vara på 4500 MW installerad effekt. Södra Sverige har störst behov av el och distributionsförlusterna blir lägre om man bygger där behovet är störst.

Idag har Karlshamn ett reservkraftverk på 1000 MW som drivs med fossilt bränsle olja, detta kan helt ersättas med dessa nya kärnkraftverk. Genom att bygga nytt i Blekinge skärgård så ger man även nya jobb i en hårt ansträngd region. Man kan även lägga till att dessa nya kärnkraftverk inte kan ses med kikare från Köpenhamn i Danmark.

Att starta byggandet av nya kärnkraftverk ger många arbetstillfällen i denna djupa lågkonjunktur. Ett byggjobb ger ofta flera andra arbetstillfällen och här handlar det om tusentals nya jobb.

Detta innebär även att basindustrin får ett stabilt lägre elpris och där vi även gör oss av med den baskraft som produceras genom fossila bränslen såsom olja och kol. Ekonomiskt är det så att storskalighet inom kärnkraft alltid ger en lägre prisbild på längre sikt och långsiktighet är viktigt i energibranchen.

Genom att använda ett av de nya kärnkraftverken till ren vätgasproduktion kan vi satsa på en ny infrastruktur för drivmedel till tung yrkestrafik. Konsekvensen av detta är en starkt förbättrad miljö i våra största tätorter som Stockholm, Göteborg och Malmö m.fl. Denna permanenta förändring av drivmedelssidan som ersätter fossila bränslen diesel, bensin i större skala ger även fler arbetstillfällen i vårt land.

Det är även viktigt att slå fast gränser för antalet kärnkraftverk till maximalt 15, så att vi vet vilka gränser som gäller i vårt samhälle. Onödig utbyggnad av kärnkraft är det inte tal om. Även kraven på hantering av kärnbränsle samt hantering av radioaktivt avfall skall ha höga miljömässiga krav. Hanteringen av radioaktivt avfall skall fortsättningsvist finansieras via den speciella skatt som även idag läggs på energiräkningen.

Eftersom kärnkraft även är en kunskapsintensiv verksamhet så garanteras även säkerhetstänkandet genom en garanterad satsning inom detta energiområde. Det är uppenbart att all diskussion om avskaffande av kärnkraft även leder till att den säkerhetsmässiga "garden" ej kan hållas på en hög nivå, vilket alltid måste garanteras när det gäller denna teknologi.

Alternativa satsningar som vindkraft, vågkraft eller solenergi kommer endast att förbli komplement till vattenkraft och kärnkraft. En större utbyggnad av alternativen ger stora förändringar i vår fauna om man nu på allvar vill ersätta våra kärnkraftverk med sistnämnda alternativ, för energitätheten för dessa är mycket lägre det behövs då många fler och större alternativ.

Tänk Er en kall mörk vinterkväll norröver med en islagd bottenvik, där solpanelerna inte genererar el, vindsnurrorna står stilla och vågkraftverken fryst fast, då är det bra med kärnkraft!


Om författaren

Författare:
C-G Boström

Om artikeln

Publicerad: 03 nov 2009 08:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: