sourze.se

Ny metod för effektivare kommunal verksamhet

Idén kom från den privata sektorn. Scania lastbilar AB har i sitt besparingsprogram sänkt medarbetarnas arbetstid med tio procent i stället för att varsla tio procent av arbetsstyrkan.

Det var fler bolag i den privata sektorn som på samma tema, gjorde nödvändiga besparingar i sin verksamhet. Visserligen har inte konceptet prövats i kommunal verksamhet ännu, men eftersom det fungerar i den privata sektorn så varför skulle inte denna skonsamma besparingsmodell fungera i offentlig sektor?

Det finns nu en politisk vilja i Alvesta kommun att så skonsamt som möjligt för de anställda effektivisera den löpande kommunala verksamheten. Den ekonomiska situationen är sådan i kommunen att man har tvingats till en betydande skattehöjning. Detta är ändå inte tillräckligt utan man måste också effektivisera verksamheten inom förvaltningen på alla nivåer.

Effektiviseringar betyder i de allra flesta fall att det blir personalminskningar, med varsel som följd av för antal medarbetare. För att undvika att enskilda individer drabbas av arbetslöshet, så erbjuds alla medarbetarna en sänkning av sin arbetstid. Men för att göra det så attraktivt som möjligt, så erbjuds samtidigt en smärre löneförhöjning utöver avtalet. Fasta belopp om 250 Kr ,500 Kr eller 700 kr i månaden. Detta bestäms av hur stor arbetstidsförkortning individen är villig att acceptera 5 10 eller 20 .

Besparingskravet inom förvaltningen kommer då att bestå av två modeller. Dels arbetstidsförkortning som ger en hämmande effekt på behovet av antalet lagda varsel. Detta beroende på hur många som accepterar kommunens erbjudande om lönepåslag i förening med en sänkning av arbetstiden. Dels varsel av personal på traditionellt sätt om inte besparingskravet uppfylls av den erbjudna arbetstidsförkortningen.

Spinoffeffekter
Förutom det positiva med en arbetstidsminskning utan att behöva varsla personal fullt ut, så har följande positiva effekter kunnat anas:

1. Den personal som inte behöver varslas, har ju en kompetens som då stannar kvar inom organisationen.
2. Flexibilitet i arbetsvolym kan anpassas till de faktiska förhållanden… Man erbjuder arbetstidsminskning helt enkelt bara på de organisationsdelar som har uppenbar överkapacitet.
3. Personalen har att utföra i stort sett samma mängd arbete, men på kortare tid. Om antalet uppsagda inte blir så många betyder det att fler medarbetare jobbar intensivt men under en reducerad arbetstid. Detta skulle i så fall lindra arbetsbelastningen för den enskilde.
4. Politikerna som hävdar att en generell arbetstidsförkortning är vad Svenska medborgare vill ha, får nu svart på vitt om detta är sant. Skulle inte medarbetarna i Alvesta kommun inte vilja ta erbjudandet från kommunen, så är det uppenbart att man inte är beredd att generellt stödja en arbetstidsförkortning.
5. Kommunen ger denna metod en låglöneprofil, då lönehöjningen är ett fast krontal och inte beräknat procentuellt på lönen.


Om författaren

Författare:
Kent Mandorff

Om artikeln

Publicerad: 10 sep 2009 14:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: