sourze.se

Korrupt att förespråka gräddfiler

Självklart gör inte Gotlands landshövding Marianne Samuelsson rätt när hon ger en framgångsrik företagare positiv särbehandling.

Att företagaren inte ställs inför rätta för redan genomförda och kända brott mot strandskyddslagen och att Samuelsson dessutom vill ge företagaren fördelar genom att ge dispens som medger ytterligare intrång på strandskyddad mark, är, tvärt om, fullständigt omdömeslöst. Nej, att som Samuelsson förespråka gräddfiler för inflytelserika företagare, är i själva verket inte bara omdömeslöst, utan också korrupt. Den moderna internationella definitionen av korruption är: "Missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande". Korruption, det är alltså missbruk av förtroende och makt.

Tyvärr är dock inte Marianne Samuelssons sätt att tänka och handla unikt. Precis samma principer gäller till exempel på Lidingö, norr om Stockholm. Där har Lidingö Stad aktivt hjälpt en känd företagare och före detta kommunpolitiker att bryta mot strandskyddslagen, inte bara en utan ett flertal gånger. Enda skillnaden är att Lidingö Stads inställning och agerande inte har hamnat på band, och därmed inte fått den uppmärksamhet förhållningssättet förtjänar.

Efter belysningen i media måste nu ärendet på Gotland ingående granskas av rättsinstanser, medan andra, liknande ärenden runt om i Sverige, alltså går ouppmärksammade förbi. Trots att både strandskyddsfrågan och likställighets- och objektivitetsprinciperna har varit centrala frågor i fallet på Lidingö, har varken Miljödepartementet eller Regeringsrätten granskat och/eller motiverat sina beslut avseende dessa.

Detta agerande är dessvärre inte heller unikt för fallet. Endast 1 procent av de 200 senaste överklagandena avseende detaljplaner har fått rätt i Regeringsrätten. Generellt för rättens svar är att de är mycket ofullständiga och summariska. Detta trots att Sveriges förvaltningar, däribland Regeringsrätten, genom den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, är skyldiga att motivera sina beslut enligt artikel 41- "Rätt till god förvaltning", och att man som svensk medborgare har rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol enligt artikel 47 - "Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol”.

I Storbritannien, Danmark, Norge och Skottland finns oberoende kommissioner som fristående från domstolarna granskar rättsfall och kan begära resning. Vem som helst kan vända sig till kommissionen och staten bekostar undersökning och ny prövning om kommissionen anser att ett fall bör tas upp på nytt.

Genom att Sveriges rättsinstanser inte tar sitt ansvar att granska makten, bidrar de till en urholkning av Sveriges rättsystem, vilket bland annat leder till en ökad och därmed accepterad korruption. Sveriges regering bör därför snarast informera sig om hur kommissionerna fungerar. Och, självklart bör Regeringen omgående avsätta Samuelsson!


Om författaren

Författare:
Björn Lundberg

Om artikeln

Publicerad: 03 aug 2009 13:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: