sourze.se

Människan är god ...

Människan är god …
Människan väljer det goda
om …
hon inte tvingas välja det onda!

Stalin?
Mussolini?
Hitler?
Franco?
Pinochet?

Sionisterna i Palestina?
Hamas och Hizbollah?
World Trade Center i New York?

Reagans stöd till mördarna i Mellanamerika?
Bush den äldres krig i Irak?
Clintons bombningar i Jugoslavien?
Bush den yngres krig i Irak?
Obamas krig i Afghanistan?

Och för att inte glömma
Hiroshima och Nagasaki.
Atombomber mot civila.
Var man tvungen att använda
dessa fatala vapen?

USA lägger mest pengar på vapen.
4532 miljarder kronor.

Frankrike, Storbritannien, Tyskland,
Japan, Italien tillsammans
1977 miljarder kronor.

Västländerna satsar 6509 miljarder kronor
på vapen.

Kina 634 miljarder, Ryssland 437 miljarder,
tillsammans 1071 miljarder kronor.

Summan av skräck!

De demokratiska västländerna satsar
5438 miljarder kronor mer på vapen
än Kina och Ryssland.

Och så är vi rädda för Nordkorea!
Och så är vi rädda för Iran!

Människan är god …
Människan väljer det goda
om …
hon inte tvingas välja det onda?


Om författaren

Författare:
Unto Seppälä

Om artikeln

Publicerad: 15 jun 2009 10:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: